Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Ungdomar i finkläder

Algot Engströms bilder

Algot Engströms dåliga glasplåtar - en serie

Bildarkiv

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Ungdomar i finkläder

Ännu en bild exponeras efter 100 år i sågspånet. Vi repeterar inte historien kring dessa bilder utan hänvisar till tidigare artiklar. De unga verkar vara i övre tonåren och kanske är de syskon.

Ungdomar i finkläder

Bild 1. Det unga sitter framför kameran i finaste kläder. Glasplåten är trasig och gelatinet har skadats. Dessa plåtar var nog egentillverkade av fotografen Algot Engström, enligt de recept man hittar i hans samlingar.


Ungdomar i finkläder i Becken by

Bild 2. Samma ungdomar i högre förstoring och efter lite bildprocessning.

Tyvärr vet vi inte vem ungdomarna var. Mest troligt handlar det om byns egna invånare 100 år tillbaka i tiden. Med lite tur känner någon läsare igen dem. Annars är det som med många gamla foton, att de präglas av en allt högre grad av anonymitet.

Gunnar Engström, 2014-11-14

 

Maila till redaktionen, om Du vet något om bilderna.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se