Bildarkiv

Algot Engströms bilder

Vinterbilder

Folkliv i Hörneå

Historiska
bildklubben

Startsida

Bildarkiv

Denna sida var en av de första som skapades på hemsidan hösten 2008 - med följande ord: "Här, i vårt bildarkiv, kommer vi - i mån av utrymme - att visa utvalda bilder från det gamla och det nutida Hörneå."

Den som följt Becken-Webben under de senare år vet att antalet bilder räknas i 1000-tal. Bilderna publiceras med låg web-upplösning, men trots detta övertrasseras det digitala lagringsutrymmet. Vår leverantör av ”bredbandstjänsten” A3 (tidigare T3) har inte protesterat, angående lagringsutrymme som under senare år blivit mer generöst.

Förutom bilder är det än mer ljudfiler och video-klipp som kräver stort digitalt lagringsutrymme. Sådana undviks på Becken-Webben, med några få undantag.

Ett aktuellt problem 2020 är att Adobe Flash Player inte längre stöds, och definitivt vid årsskiftet 2021. Några enstaka ljudklipp på Becken-Webben berörs av detta, som i mån av möjlighet kommer återskapas i nytt ljudformat.

Vi låter denna sida ”Bildarkiv” vara kvar av nostalgiska skäl. Läsare hänvisas till andra sidor för att se mångfalden av händelser i vår by.

Gunnar Engström, 2015-07-26 och 2020-12-23

Stolpbod

Besökare