Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Tätortskartan Umeå Kommun 2017 med Algots bild

Algot Engströms bilder

Bildarkiv

Startsida

Tätortskartan Umeå Kommun 2017 med Algots bild

I julhelgen hinner man (skribenten) skriva lite på Becken-Webben. Året summeras ur den hög av uppslag som samlats under sommaren 2017. En del hinns med annat lämnas för framtiden.

I denna artikel uppmärksammar vi Lantmäteriet i Umeå Kommun som under året uppdaterade den så kallade "Tätortskartan", under ledning av Kicki Wentzel Smedh. I kartan inkluderas lite information och historia om respektive kommundel, och gärna med ett foto från förr. Det senare gick så till att Becken-Webben fick förfrågan om copyright, att ett av Algot Engströms foton från hemsidan kunde pryda den nya kartan. Självklart ges sådant tillstånd. Man kan se Algots glädje framför sig, att få uppmärksamhet för sina fotografier. Detta har ju hänt tidigare, inte minst från museer och till och med från kulturredaktionen på Dagens Nyheter, och det är ju roligt.

Umeå Kommun

Bild 1. Del av den nya tätortskartan över Umeå Kommun, med Hörnefors - en kommundel med potential som det heter i texten till kartan.

Vi återger texten om Hörnefors från Umeå Kommuns karta:

Vid havet, tre mil söder om Umeå har det svettats på både järnbruk och massafabrik i nära två hundra år. Men nu är det nya tider. Ta tåget vid Umeå Östra och efter bara femton minuter är du framme vid Hörnefors klippor och skär.

Bygden som helhet har anor som sträcker sig tillbaka till medeltiden och tillhör ett av de äldsta kolonisationsområdena i Västerbotten. Den äldsta bosättningen inom Hörneforsområdet härrör förmodligen från 1200-talet. Hörnefors var på 1700-talet ett brukssamhälle med ett järnbruk beläget vid Hörnån. Hörnefors Bruk anlades 1775 inom den gamla Hörne by. Under större delen av 1900-talet präglades orten av sin massaindustri. Där bruket tidigare låg finns idag en företagspark.

Det finns stor utvecklingspotential i Hörnefors kopplat till Botniabanan och Hörnefors resecentra. Utvecklingsområden för ny bebyggelse och arbetsplatser finns i närheten av stationen men också som förtätning av samhället.

Ortnamnens historia: Hörnefors - Hörnåns vindlingar. Ortsnamnet ’Hörnefors’ skrevs 1494 Hörne (från 'horn' syftande på Hörnåns vindlingar). Namnet Hörnefors tillkom när järnbruket anlades i byn 1775. I fastighetsregistret heter det dock Hörneå, även omfattande den gamla byn Bäcken.

Buss i Hörnefors

Bild 2. Algots bild över bussen i korsningen Bruksgatan och Långedsvägen. I Umeå Kommuns karta från 2017 sägs: En buss driven av gengas har stannat till i vägskälet utanför järnhandeln i Hörnefors. Fotad omkring år 1945 av Algot Engström.

Kommentar av skribenten, är att Kommunens sammanfattning är mycket bra skriven. Det som dock lätt blir fel gäller uttrycket "Bruket", och det som sägs att; "Där bruket tidigare låg finns idag en företagspark". Meningen skulle istället ha skrivits; "Där fabriken tidigare låg finns idag en företagspark". Förutom geografiskt och historiskt är det ca 100 års skillnad på Bruket och Fabriken, järn respektive pappersmassa.

Becken-Webben tackar Umeå Kommun för det fina arbetet med kartan. Förutom bild ovan har även Hörneå Byamän och Bygdegårdsförening tillfrågats om passande namn för parker och annat i tätorten Hörnefors. I slutändan är det dock Kommunen som bestämmer dylikt.

Gunnar Engström, 2017-12-26

 

Maila till redaktionen, om Du vet något om bilderna.

Besökare