Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ingvar Rönngren räddade livet på minst 10000 - en bisak

Vilda djur i Hörneå

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Ingvar Rönngren räddade livet på minst 10000!

- en bisak

Becken by har en positiv utvecklingskurva på antalet invånare. På några år har antalet boende i byn ökat från något 100-tal till säkert ca 2 miljoner. Sommaren 2012 gjordes dessutom en heroisk livräddande insats av Ingvar Rönngren, som denna berättelse handlar om. Själva historien kommer i slutet av artikeln – först några aktivitetsbilder.

Bi på julros

Bild 1. En av byns nya invånare, ett ”Nordiskt bi” på en julros.

Lena Lindholm

Bild 2. En annan av byns invånare, som nästan verkar inflyttad från Mars. Sanningen är mer åt Torslandahållet i Göteborg för drygt 10 år sedan - Webb-Redaktör Lena Lindholm.

Honung

Bild 3. Ett konstverk, en naturprodukt. Få läsare torde kunna lista ut vad bilden föreställer. Förundran må fortsätta, svar ges i slutet av artikeln.

Honungsburkar

Bild 4. Bin bygger vaxkakor med 6-kantiga celler. Här är celler av glas, 6-kantiga burkar, drygt 2000 st på en pall.

Burklock

Bild 5. Lock på burkar, ett ”rent” hantverk av livsmedelshantering - hysteriskt många lock.

Undertecknad var som vanligt denna tid på året fullt upptagen med byggande på gården, och allt annat än skrivande på Becken-Webben. Dessutom är man helt frånkopplad från omvärlden med obligatoriska hörselkåpor uppkopplad till Radio P1. Plötsligt stod en äldre Gentleman bakom ryggen. Det var något bekant över honom. Han frågade om bisysslor, och då hade han kommit rätt. Han hade varit ute för att plocka bär, men istället för bär hade Gentlemannen hittat en massa bin i ett träd.  Det är här historien får sin start.

Honungstappning

Bild 6. Honung fylls på burk. Inga fingrar i burken, en ren självbevarelsedrift, då annars allt i närområdet blir som klister av socker. 

Flertalet som stöter på en ansamling av bin torde förundras men även bli lite försiktig, med all rätt. Att avsluta bärplockandet, och bemöda sig med att försöka uppsöka binas vårdnadshavare är starkt gjort. I detta fall var svärmen ganska liten, men minst 10.000 bin och dess drottning hade gått en säker död till mötes i skogen om inte Ingvar Rönngren kommit som en räddande ängel.

Bisvärm

Bild 7. Bin i flyttartagen, här i ett äppelträd.

Att bin svärmar är ett gott tecken, på välbefinnande, till den grad att man blir trångbodd och ser möjligheten att dela på sig. Som biodlare ägnar man större delen av sommaren till att vaka på bina, att de ska känna sig nöjda. Bina verkar oerhört nöjda i Becken by, och hittills har bigården i princip dubblerats varje sommar. Detta görs på ett kontrollerat sätt. Att bin svärmar på egen hand försöker man undvika. Utan hjälp på dessa breddgrader dör bina av svält och köld. Samhällen har fått säljas då vårdnadshavarna inte hinner med i svängarna, att bygga nya boningar i samma takt som bina önskar. Förutom välisolerade kupor kan anledningen till trivseln vara tillgången på alpollen tidigt på våren. Al är viktig för bin, och finns i obegränsad mängd i Becken by.

Bi med pollenleverans

Bild 8. Ett bi anländer med tung last av pollen. Färgen på pollen varierar beroende på de blommor som skördas. Alla möjliga färger kan ses, ibland nästan självlysande.

Under promenad och pratande fram och åter till skogen och bisvärmen klarnade bilden. Gentlemannen och biräddaren erinrades från självaste Becken-Webben! Vintern 2011/2012 skrevs en massa artiklar om just massa, om Hörnefors Sulfitfabrik som avslutade sin industriepok för 30 år sedan. Här figurerade Ingvar Rönngren på några bilder, och mest tydligt på bild 2 i artikeln om ”sulfitslut” .

Ingvar berättade att han därefter jobbat inom ABF, en tid som blev mycket lyckad för honom. Ingvar fortsatte i positiva ord att berätta om ”biodlarkurser” man organiserat. Ingvar har inte själv gått en sådan kurs, men han hade uppenbarligen omtanke och intresse för de små insekterna han stötte på i skogen.

Ingvar Rönngren

Bild 9. Ingvar Rönngren höstar in sin utlovade ersättning, 1 kg honung från bina i Becken by och dess skogar.

Svärmen som Ingvar uppmärksammade kunde fångas in. Turligt nog fanns ett alldeles nybyggt hus (kupa) åt dem, där de visade sig trivs alldeles utmärkt. Då svärmen var ganska liten, och säsongen var sen, fick de tillökning med yngel och även lite matbidrag från andra samhällen. Vid tiden då denna artikel skrivs lär de sussa sött i sin boning.

Gunnar Engström, 2012-11-10

Förklaring till Bild 3: Flytande gyllene honung i en 200-liters rostfri tunna. På toppen ses vit så kallad rörd honung (begynnande sockerkristaller) som ska blandas ihop med det övriga. Processen kallas ”ympning” och gör att man kan styra sockerkristallernas bildning och storlek så att honungen blir lagom trögflytande och behåller sin konsistens.

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se