Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hörnefors ur Runes FIB 1953

Kultur och sport i Hörneåfors

Landet utanför – Hörnefors

Artikel 1
Runes FIB

Artikel 2
Hörnefors ur Runes FIB

Artikel 3
Gunnar Nordahl: Mitt liv med läderkulan, ur FIB 1953

Artikel 4
Gunnar Nordahl: Första landskampen, ur FIB 1953

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Artikel 2

Hörnefors ur Runes FIB 1953

Vi fortsätter här med att referera tidningen Folket i bild (FIB) från 1953, den som Rune Öström lämnade till Redaktionen sommaren 2012. Ämnet är ju Gunnar Nordahl och fotboll, men inte blir det något av detta, ännu! Nej, vi håller oss istället kvar vid lite andra detaljer från en textruta med rubriken ”I Nordahlarnas Hörnefors”. Här hittas intressant historia.  

Så löd ingressen till denna artikel, från Annandag Jul 2012-12-26. Dagen därpå togs länken bort. Varför? Jo – skribenten själv bekymrade sig om copyright över bildmaterial ur FIB från år 1953. Annars brukar detta var Redaktörens problem. Bilder var förvisso av egen kolorering, men, ändock hämtade ur tidningen. Nu återuppstår artikeln, med förvrängda och än mer konstnärligt bearbetade bilder, som knappt går att känna igen. Det kunde lika gärna ha varit Domsjö.

Kajen Hörnefors Fabrik

Bild 1. Hörnefors Sulfitfabrik vid tiden för FIBs besök. Det sägs att Gunnar Nordahl arbetade vid kajen i bild.

Reporten i FIB, med initialerna A.H., tros ha rest med tåg till Umeå för att sedan färdats med buss till Hörnefors. I alla fall beskrev han avståndet från Umeå till Hörnefors som ”en halvtimmes bussresa”, med andra ord ungefär som idag. Reporten berättade vidare att Hörnefors är ett ”municipalsamhälle”, ett dåtida uttryck som Becken-Webben naturligtvis berört i en tidigare artikel. Hörnefors invånare var 1800 till antalet år 1953. En intressant detalj är hur det berättas att ”centrum” utgjordes av en sulfitfabrik med ett kombinerat pappersbruk från 1951. Det är tydligt att det var Fabriken som stod i centrum och inte samhället. Finpappersbruket var då det nordligaste i Sverige säger man.

Finpappersbruket

Bild 2. Finpappersbruket, i det närmaste helt nytt då FIB-reporten kom på besök år 1953.

FIB-skribenten refererade därefter historien om Dunckersmonumentet, och att det var här ”ryssarna vände” i kriget 1809. Det här blev ju inte helt rätt. Ryssarna tog sig ytterligare lite söderut, till Långed och Håknäs. Däremot får man gratulera FIB-reporten till att stava namnet Duncker rätt, med ”ck”. Det är få som stavar detta rätt idag, kan konstateras, inte ens på Becken-Webben. Apropå den farliga ”ryssen” sägs sedan att ”den nuvarande politiska maktfördelningen är mindre hotfull”. FIB-reporten hade en politisk underton som vi censurerar på Becken-Webben, och raskt lämnar.

 

Arbetarbarack

Bild 3. Barack och inte precis vita husets Obama. Bilden berättar istället om ”minnen från pionjärtiden, en av de gamla arbetarbarackerna i samhället”.

”Den ekonomiska situationen är god” med ”en lokal högkonjunktur”. Nu radar reporten upp meriter på löpande band, med början 1948, och allt sägs dessutom ha varit ”skuldfritt”:

  1. Folkskola (½ miljon).
  2. Tre pensionärshem och ett ålderdomshem (1 ½ miljon).
  3. En ny folkskola planeras (1 miljon)

Hörneforsgården läggs till i listan, som en gåva av ”Mo och Domsjö-koncernen”. Enbart om- och tillbyggnad kostade 1 miljon, och samlingsgården torde vara ”en av landets pampigaste och modernaste”. Arbetarna vid Fabriken jobbade 6 extra skift för att bidra med finansieringen. En reflektion är ju att det senare devalverar betydelsen av MoDo’s "gåva". Mycket riktigt, och reporten skrockade att ”folkpartipressen” hade uttalat kritik för så kallad ”stachanovism”.

Bild 4. I kontrast till bild 1 visas exempel på ”den nya tidens lyxvillor”, som FIB-reporten beskrev det. Artikeln utmynnade ju i att Hörnefors var kulturens, sportens, och välståndets högborg.

Här blev orden svåra – stachanovism - vad var nu detta? Jo – om detta kan man läsa på nätet. I en tidigare version av denna artikel följde här en utvikning åt öster och bakåt i tiden, om Aleksej Stachanov. I FIB-reportens ögon var nog Stachanov en "god ryss", och inte farlig. Vi lämnar ämnet därmed.

Bild 5. Hörneforsgården erbjöd ett välförsett bibliotek.

Bild 6. Hörneforsgården och dess ”pampiga entré”, och ”en av landets modernaste samlingslokaler”. Inte illa. Tillägg 2018-01-07, läs om Princessan Sibyllas besök 1953.

FIB-reporten berättade vidare att Hörneforsgården står till gratis förfogande för alla föreningar på orten. Tydligen var det full fart på aktiviteterna, med för stunden två teaterpjäser, en operett, och Ibsen på toppen av allt. Skribenten i FIB konstaterade att:

”-så kom inte och säg att Norrland är kulturellt efterblivet längre!”

Med detta citat avslutas denna historiska exposé à la FIB. Men, vad säger man - har Norrland varit kulturellt efterblivet! Det beror nog på hur man definierar ”kultur”. Trots smolk i bägaren är citatet mer än passande inför det kommande Kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå. Kanske är det Hörnefors och dess högkultur som meriterat till Umeås fina utmärkelse. Det är ju bara synd att Hörneforsgården packat ihop, och står nedfrusen. Och visst, miljön går före kultur, med osedvanligt höga uppvärmningskostnader. Möjligen kunde lokalen tjäna som en ny ”is-teater - Hörnejärvi”.

Gunnar Engström, 2012-12-29

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se