Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Dunckers högtid och Finlands självständighet

Strider och militära högtider i Hörneå och Hörnefors

Hörnefors historia

Hörneås historia

Startsida

Dunckers högtid och Finlands självständighet

Ett inkommande mail till Redaktionen 2012-12-04 föranleder denna artikel. Brevet kom från orten Pargas söder om Åbo, och löd som följder:

Hej!
En intressant text om krigshändelserna vid Hörneån 1809. Tyvärr skriver ni min anfaders namn genomgående fel! Duncker släktnamnet skrivs med ck! Vänligen uppmärksamma detta i texten.

Med vänlig hälsning
Marcus Duncker
Pargas, Finland

Redaktionen gav ett ursäktande svar, och Marcus återkom med följande meddelande.

Hej
Tack för ditt snabba svar! 2009 besökte jag Umeå och Hörnefors för att hedra 200-årsminnet av JZ Duncker, min farfars farfars far. Såg då att såväl gatan i Umeå och vägen i Hörnefors var felstavade, tyvärr! Vad tror du kan göras, numera? Annars var besöket mycket givande för min fru och mig, vårt första besök på platserna.

Den 6 december på Finlands självständighetsdag firar vi reservofficerare i min hemstad med teman som von Döbeln och finska kriget. Där kommer också JZ Duncker att nämnas och hedras.

Ett stort tack för att ni i Sverige hedrar min anfader!!
Bästa hälsningar från kylan här i Pargas, söder om Åbo.
Marcus Duncker

 

Finland, den östra rikshalvan, ”förlorades” av Sverige i och med 1809 års strider. I dessa striders slutskede fick överstelöjtnant Joachim Zacris Duncker sätta livet till i Hörnefors. Duncker hade hemvist i Kongliga Savolax Jägarregemente.

Bild 1. Monumentet i vinterskrud.

Joachim Zacris Dunckers sentida släkting Marcus, tar här upp en intrikat fråga om namnets felstavning. Becken-Webben ger prov på båda sorterna; Dunker och Duncker. Dessa stavningar har kommit ur olika källor. I flertalet sammanhang använder dock Becken-Webben rätt stavning. Den rätta stavningen är således den som monumentet i Hörnefors bär, Duncker. 

Bild 2. Det finns bara ett monument, men två personer (Redaktör Lena Lindholm och skribent Gunnar Engström) som hedrade Duncker denna högtidsdag - Finlands självständighetsdag den 6 december.

Man kan urskilja fler fenomen av samma karaktär. Joachim Zacris Duncker blev begravd av ryssarna i Umeå. Ett sentida monument restes i Umeå, som ej är att förväxla med monumentet i Hörnefors. På detta monument hedrades den ryske officeren Rekoff under det felstavade namnet Aerekoff, vilket vi påpekat i en tidigare artikel. Huruvida Joachim Zacris Duncker är felstavat på samma monument måste undersökas.

Bild 3. Närbild av monumentet, med rättstavat namn.

Becken-Webben är inte ensam om dessa stavningsproblem. Regionens stora tidning, Västerbottens-Kuriren verkar ha samma problem. Följande rubrik var publicerad 2011-01-07 ”Överstelöjtnant hedrar Dunkers monument”. Överstelöjtnant Erik Eriksson vid finska armén (och tydligen nära släkting till marskalken/presidenten Gustav Mannerheim) hade tjänstgjort på Savolaxbrigaden, samma som Duncker en gång i tiden. Nu kom han till Hörnefors för att lägga en krans vid monumentet över sin forne vapenbroder. Händelsen hedrades med en artikel i tidningen, således med felstavat namn.

Finlands självständighetsdag är den 6 december, och går tillbaka på händelser under år 1917. Finland förklarade sig då självständigt från Ryssland, en möjlighet som yppade sig i samband med den ryska revolutionen. Självständighetsdagen firas på olika sätt och med olika teman. Marcus Duncker nämner en sådan, då man hedrar krigshjältar. Dessutom befordrar Finska Försvarsmakten officerare på självständighetsdagen. Det var det senare som uppmärksammades av Västerbottens-Kuriren, då Erik Eriksson besökte Hörnefors förra året.

Bild 4. Finlands sköld. Man noterar två svärd, det ena rakt och det andra (i nederkant) böjt. Detta är symbolik av viktig sort. Det övre svärdet är väst (Sverige), och det nedre svärdet är en sabel ur österlandet, av ryskt påbrå.

Becken-Webben vill inte vara sämre. Nu ska Joachim Zacris Dunckers namn stavas rätt, och han har även fått en ljuslykta vid sitt monument och plats där han stupade år 1809, dagen till ära.

Gunnar Engström, 2012-12-06

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare