Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Dåliga glasplåtar i Algots arkiv

Algot Engströms bilder

Algot Engströms dåliga glasplåtar - en serie

Bildarkiv

Startsida

"Dåliga" glasplåtar i Algots arkiv - del 1

Här följer några gamla bilder igen, som på nytt ser dagens ljus från mörkrets vrå. Några få glasplåtar fanns bevarade i Algot Engströms arkiv. Dessa plåtar, i format 10 x 15 cm,  hade lagts åt sidan för att kasseras på grund av fel exponering, dålig centrering, repor, eller annat som Algot inte var nöjd med. Tack vare detta kan de nu återges. De ”äkta” plåtarna med ”bra” kort är således försvunna, såsom beskrivet på annat håll inom Becken-Webben.

Bild 1. Ett gammalt par i ett gammal rum, och med en gammal barometer på väggen.

Bild 1.1. Ansiktena är okända och förslag mottages med tacksamhet, vilket även gäller övriga fotograferade personer på denna sida.

Bild 2. Ungdomens vår, med lite snö kvar på marken i en hage i Becken.

Bild 2.2.

Bild 3. Kaffebjudning, med en besökare som inte kunde sitta still under exponeringen. Kanske är det fotografen Algot Engström själv som inte hade koll på självutlösaren.

Angående bild 3, Stig Lundgren i Umeå skickade ett mail strax efter att denna sida publicerats på nätet. Han berättar att mannen till vänster i bild, med kaffekopp i högsta hugg, var hans far Seth Lundgren. Seth bodde i Vadet. Detta låter blött, och det var det nog en gång i tiden, men för de som känner sig lite osäker på geografin runt Hörneå kan nämnas att byn ligger utmed gamla riksvägen söderut från Hörnefors mot Norrbyn. Stig berättar vidare att mannen till höger om Seth är Herbert Johansson från Strandbacken (en by i närheten). Kvinnan till höger om Herbert kan vara hans hustru Svea, med viss osäkerhet. Däremot, flickan längst till höger är Stigs faster (Seths syster) Anna Lundgren (gift Söderholm). Vem den unga damen mer pärlhalsband är kvarstår att identifier, hon återfinns även i bild 2.

Det är fascinerande hur tillfälligheter slår in. Just som Stig skickade sitt mail justerade skribenten några ord om sidan med Spanska sjukan. Den unga dam som sorgligt dog 1919 var Signe Lundgren, från Vadet, rimligen en nära släkting till Stig Lundgren och kanske hans egen faster.

 

Bild 4. En stolt husägare, någonstans i Beckens omgivningar, och med Algot Engströms fingeravtryck på plåten.

Bild 5. En stolt familj står på farstukvisten, men fötterna försvann från kamerans öga.

Bild 6. En liten timrad stuga i vinterlandskapet, och med snö även på glasplåten som skadats.

Bild 7. En ålderdomlig stuga i vårvinterns sol. Sol till den grad att fotografiet blev kraftigt överexponerat.

Bild 8. En skidande dam, hastigt dokumenterad av Algot och med en exponering som tydligen blev allt för kort. Med PhotoShop kan man skaka fram ett synligt motiv från den underexponerade plåten.

Ytterligare några glasplåtar kommer visas på annans sida, i format 4.5 x 6 cm och likaledes kasserade av Algot.

Gunnar Engström, 2009-12-31

Strax efter att denna sida publicerats kom ett mail från Gunborg Wikner, en för redaktionen välkänd person. Gunborg har bidragit med intressanta bilder och uppgifter. Nu skriver hon, angående bild 8 ovan, att:

Den skidande damen skulle kunna vara min faster Constanse (Stanse) Bergström. Staketet var troligen farfar Erik Bergströms och gick från Otto Sjösteds stenhage efter hela tomten. Fotot ser ut att vara taget utanför huset där Sten-Åke Bergström nu bor. Vägen svänger upp mot det ställe där pappa Anders senare byggde sitt hus, där Karl-Erik Bergström nu bor. Staketet spelar roll i en historia om ett slagsmål, där Grönkvist ingrep och räddade situationen.

För "oss" Beckenbor känns orden igen och vi kan direkt placera Stanse Bergströms skidtur för snart 100 år sedan. För övriga läsare ber vi om överseende. Historien om Grönqvist är även den intressant. Grönqvist gick inte av för hackor inte ens i Chicagos gangstervärld, och läs om denna märklige person på en annan sida.

Gunnar Engström, 2010-01-24

Maila till redaktionen, om Du vet något om bilderna.

Besökare