Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

30-års-minnet av Hörnefors sulfitfabrik

- Artikel 1

Hörnefors fabrik

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

30-års-minnet av Hörnefors Sulfitfabrik

Artikel 1

Under hösten 2011 skrevs en rad artiklar om sulfitfabriken i Hörnefors, i gammal och i ”ny” tid. Den ”nya” tiden fick sitt tragiska slut den 25 februari 1982 då sista pappret rullade iväg klockan 09.00. Sulfitprocessen beskrevs i bilder och text. Fabriken dokumenterade de sista månaderna och dessa foton togs förtjänstfullt av Angerd Karlsson. Under hösten 2011 levererade Angerd albumet till Becken-Webbens redaktion.

Vi ska här fortsätta kavalkaden till minne av Hörnefors Sulfitfabrik. Dagen närmar sig då 30 år förflutit sedan det sista koket av sulfit. Hundra år har även passerat sedan fabriken startade, och det är denna gamla epok som vi här ska återge med några ytterligare bilder.

Fotografen till nedanstående bilder förblir okänd, men vissa kan vara fotade av Becken-Webbens egen Algot Engström. Bildernas höga ålder förenklar frågan om copyright. Vi ska gradvis addera bilder till denna artikel under kommande dagar. Vi inleder med några bilder från den absolut första tiden. Dessa bilderna har Rune Öström i Rosersberg skickat till Redaktionen. Rune är välkänd på Becken-Webben, med kommentarer och text. Som tidigare berättats har Rune sin bakgrund i Håknäs, och arbetade i sin ungdom vid Hörneforsfabriken. För att se ytterligare gamla bilder hänvisas till tidigare artiklar, bland annat serien om ”vajerkranen” vid Fabriken.

Hörnefors sulfitfabrik


Bild 1a. Ett vykort från Hörnefors Sulfitfabrik från dess inledande tid, förmodligen kring år 1910.

I ovanstående bild saknas en detalj, nämligen syratornet. Det ryker ur skorstenen så på något sätt framställs pappersmassa. Att koka sulfitmassa är en kemisk process där syratornet spelar en viktig roll. Om syratornets funktion och om sulfitkokets ”kalciumbas” har vi skrivit om tidigare. Hur man klarade sig utan detta torn förblir en obesvarad fråga för stunden. Möjligen framställdes de nödvändiga kemikalierna på annat sätt eller så levererades de från systerfabriken i Domsjö, Örnsköldsvik.

Hörnefors sulfitfabrik

Bild 2a. Ytterligare ett vykort från Hörnefors Sulfitfabrik från riktigt gammal tid.

I bild 2a ser omgivningen karg ut. I förgrunden ses vedgården, med förvånansvärt få stockar. Möjligen står fotografen framför travarna av ved. Man ser vattentuben, det rör av trä som ledde vatten från dammen i Hörneån till Fabriken. På denna tid verkar tuben ha sneddat diagonalt in mot anläggningen. Efter vajerkranarnas tillkomst på 1920-talet så leddes tuben utmed kranens räls och vägen som ledde mot Hamnskär. I övrigt noteras att det inte fanns någon ”luftbana”. Den elektriska luftbanan för vedtransport har tidigare beskrivits i bilder och text. Luftbanan föregick framtida vajerkranar för vedhantering. Fotot torde således vara från åren runt 1910. Man undrar hur man inledningsvis hanterade alla stockar, förmodligen manuellt och med häst och vagn.

 Hörnefors sulfitfabrik

Bild 3a. Förstoring av byggnaderna i bild 2.

När man zoomar in bild 2a ses fyra cisterner av trä på taket av byggnaden åt vänster. Man kan tro att detta var vattenreservoarer eller innehöll olika kemikalier. Man kan även fundera på begreppet ”massabingar” dit sulfitmassan pumpades efter koket. Rimligen så skedde just denna hantering inne i fabriksbyggnaden istället. Hur fabriken fungerade då det var 30 grader kallt, med cisterner på taket, tål även att fundera på.   

Gunnar Engström, 2012-02-18

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se