Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Wännmans vind no 1 - Tekla Keiller

Wännmans vind

<<<>>>

Gammalt skrot

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Wännmans vind no 1 - Tekla Keiller

Se tillägg 2022-12-10 längst ned på denna sida, med kommentar från en släkting till Tekla Keiller, Marianne von Post.

Här inleds serien om "Wännmans vind" - med andra ord - fyndet av gamla papper och böcker vid renoveringen av ett tak 2020 hos Svensson/Sallinen (tidigare Wännmans hus), se mer information på titelsidan. I nuläget är det lite oklart hur många avsnitt det blir, men några uppslag kan redan förutses.

I nyårshälsningen inför 2021 presenterades den lilla bok som denna artikel handlar om - Vänd åter till Solen - av Nils Beskow (se bild 1). Den är publicerat vid Johan Jönssons Boktryckeri AB i Norrköping 1899.

Vänd åter till solen 2021

Bild 1. Boken från vindens sågspån.

Det blir fort tydligt att boken i bild 1 har kristna förtecken. I en priskurant från tiden, åtkomlig på nätet via "projekt Runeberg" berättas att den då kostade 1 kr och 75 öre. Den refererades, varav vi nöjer oss med första stycket i bild 2.

Projekt Runeberg

Bild 2. Referat till boken "Vänd åter till solen".

I nyårshälsningen inför 2021 valdes några ord ur boken, passande för vår nutid.

Vänd åter till solen - så lyder ett upprop till vårt släkte från en af Nordens diktare. Vårt släkte är sjukt, klagar han, ..... och kan ej vara annat, ty det bygger och bor allt för mycket i skuggan. De låter ej solen upplysa sina boningar. .... Solen dräper alla skadliga mikrober. Hon är en helsans källa.

Vi växlar istället över till det som står skrivet i bläck på bokens framsida. Detta uttyds som "Tekla S.J. Keiller", vilket är ett ganska ovanligt namn som snabbt ger träff på nätet. Denne bedöms vara Tekla Sofia Josefina Keiller (född Tydén, f1852 - d1914). Den första träffen går till Wedevågs herrgård, i närheten av Lindesberg. Där sägs Tekla spöka, i det som nu verkar vara en hotellanläggning.

Familjen Keiller har en bakgrund i Skottland, via Göteborg. I Sverige etablerade sig Alexander Keiller 1825 och grundade en mekanisk verkstad som sedermera blev Götaverken - ett av Sveriges stora varvsindustrier. Släkten är känd i Göteborg och Särö söder om staden, till den grad att Becken-Webbens Redaktör Lena Lindholm med ursprung från Torslanda känner till namnet.

Alexander Keiller (f1804 Dundee - d1874 Göteborg) var gift med Maria Lovisa Wijk från Göteborg (f1804 - d1886). Deras yngste son hette David Cable Keiller (f1846 - d1935). Det var David som gifte sig med Tekla, den Tekla som skrev sitt namn på boken som hittades i Hörneå.

David och Tekla flyttade från Göteborg och etablerade sig vid Kaveltorps gruvsamhälle Krokfors i Kopparberg. Tekla var från Stockholm. På en släktforskningssida kan man läsa att David Keiller var kemist och drev familjens gruva i Kaveltorp under 28 år för att därefter köpa och flytta till Wedevågs bruk och Herrgård 1897. Boken i bild 1 är publicerad 1899, och således är det under denna tid i Wedevåg som Tekla skrev sitt namn på pärmen.

Hur Tekla Keillers bok hamnat på en vind i byn Hörneå är svårt att förstå?!

Tekla Keiller

Bild 3. Tekla Keiller är den äldre damen sittande i centrum, tillsammans med sina döttrar. Men, se tillägg nedan från Marianne von Post.

Vi avslutar med en bild på Tekla (se bild 3). Där saknas sonen David som emigrerade till Amerika 1905. Möjligen hittas ett samband mellan David och den Gustav A Söderström som återfinns bland övriga dokument från Wännmans vind.

Gunnar Engström, 2021-01-10

P.S. Tillägg 2022-12-10

Det blir inte alltid rätt - men rätt ska vara rätt - med hjälp av nedanstående mail till Redaktionen 2022-12-05 från Marianne von Post.

Hej,
Googlade på min farmors mor Tekla Keiller. Hittade där en bild nr 3 där det felaktigt står att hon är med på bilden. Det är hennes äldsta dotter som också heter Tekla som ses tillsammans med övriga döttrar Keiller. När denna bild togs var hon död sedan 1914.

Mvh Marianne von Post

Vi tackar Marianne för denna information, om mor och dotter Tekla. Om Marianne önskar Teklas bok, så kan denna skickas per post. En bok som legat på vinden i byn Hörneå i nära 100 år, kan få en ny hemvist bland släkt och vänner till Tekla.

Gunnar Engström, 2022-12-10

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se