Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Wännmans 7:48 - nu Sallinen och Höglander

Personer med koppling till Hörneå 7:48

Wännmans vind

Hem i Hörneå

Släkthistoria

<<<>>>

Gammalt skrot

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Wännmans 7:48 - nu Sallinen och Höglander

Mervi Sallinen, en tidigare bybo, hörde av sig per mail om en historia kring ett hus i byn. Egentligen avser det två hus på samma tomt. Där, för några år sedan renoverades taket på den mindre stugan och där hittade man en hög med tidningar, brev och böcker som man överlämnade till Redaktionen. Högen gav upphov till titelsidan "Fynd på Wännmans vind" i januari 2021.

Några artiklar skrevs om "Wännmans fynd". Tiden har sina begränsningar, och artiklarna avstannade. Däremot fanns fler uppslag i högen att skriva om. Här kommer istället en artikel skriven av Mervi Sallinen, en släkthistoria kopplad till huset där hon och nu son och sonhustru bor. Mervi skrev att:

Så här har jag gjort för sonens räkning, men tror jag har fel på Hörneå 7 osv…

Finns noterat att familjen byter adress från Hörneå 4 till Hörneå 7.

Mervi syftar på fastighetsbeteckningar som var otydliga, bland annat "Hörneå 4 som blir Hörneå 7". Detta kräver lite analys.

Hörneå 1-5 var fastigheter som köptes upp av Hörneå Järnbruk mer österut kring dåtida byn "Hörne" och det som idag kallas "Bruket" invid forsen i ån Hörneån (dagens Hörnefors). Dessa fastigheter låg inte i byn Bäck (dagens by "Hörneå") utmed det som då och idag är en mindre bäck. Om inte detta var förvirrande så numrerades Hörneå 1-5 om till Hörneå 8 på 1800-talet, vilket beskrivits i en tidigare artikel om skiften i byn. Däremot ligger Hörneå 6-7 inom Bäck bys område, inte Hörneå 8.

Möjligen kan Wännmans ha ägt en fastighet på det som köptes upp eller löstes in av Hörneå Järnbruk (exempelvis en fastighet då benämnd "Hörneå 4") och erbjöds istället en fastighet inom Hörneå 7. En mer trolig förklaring är att Wännmans på 1800-talet bodde på fastigheten 4 inom Hörneå 7, dvs Hörneå 7:4. Med fortsatt hemmansdelningar och avstyckningar är den avstyckade tomt som Mervi skriver om idag numrerad Hörneå 7:48.

Enligt uppgift var Hörneå 4 ett hus som fanns där E4.an går fram idag, ett hus som var en affär.

Det Mervi skriver ovan verkar syfta på handlare Grönqvist, vars lanthandel tragiskt brann ned i januari 1948. Huset ifråga låg drygt 200 meter från det hus som Mervi skriver om (7:48). Handlare Grönqvist hus låg ca 50 m norr om dagens E4, på gränsen mellan Hörneå 7:49 och grannen Hörneå 7:55. Idag finns ingen markerad tomt eller fastighetsbeteckning just där Grönqvists hus låg.

Mervi inleder sin skrivelse med följande:

Personer med koppling till Hörneå 7:6 som sedan blir Hörneå 7:48....

Numreringen Hörneå 7:6 (idag 7:60-7:65) är sentida avstyckningar i byn och bland Bjennöns sommarstugor. Möjligen kan Lantmäteriet ha tvingats numrera om 7:6 till 7:48 för att erbjuda sifferserien 7:6x till mer sentida avstyckningar.

Mervis bidrag tangerar även en oändligt gammal titelsida som härmed får lite nytt liv, om "Hem i Hörneå". Där dök även hem i Hörnefors upp, ofta utifrån något gammal foto av Hörneå-fotografen Algot Engström. Dessutom berörs den gamla titelsidan "Släkthistoria"!

Nu till Mervis utredning kring huset och dess invånare. Mervi nämner det stora och det lilla huset på gården, som båda tillhör dagens tomt Hörneå 7:48. Det var på vinden till det lilla huset som Wännmans fynd påträffades. Texten är såsom Mervi skickat den i mail till Redaktionen 2023-11-07 - och den läggs i en separat artikel på Becken-Webben:

Personer med koppling till Hörneå 7:48

Mervi avslutade sitt mail med:

För övrigt sjukt imponerad av becken.se sida !! har jag nog sagt tidigare..men kan upprepas.

Detta uppskattas av Redaktionen. Mervi själv är ordförande i den idag återupplivade Hörnefors Hembygdsförening. Den senare har säte vid gamla Kyrkan på Bruket i Hörnefors. Således finns det kopplingar i det historiska intresset för bygden.

Gunnar Engström, 2023-11-10

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se