Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Vykortet från Bruket - Erik Idhult - hembygsfilateli

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Vykortet från Bruket - Erik Idhult - hembygsfilateli

Erik Idhult återkommer på Becken-Webben, ofta i frågor om gamla vykort. Erik har sin hemvist i Hörnefors, och i yngre år jobbat vid Sulfitfabriken i olika roller. Erik är filatelist, vilket betyder intresse för poststämplar och frimärken. Nu hörde Erik av sig om en artikel från 2016-11-15, om ett intressant vykort som en annan av Becken-Webbens distansskribenter skickat till Redaktionen, Rune Öström. Rune har bakgrund i Håknäs men bor sedan många år i Rosersberg när Arlanda.

Det Erik kommenterar är däremot Skribentens (undertecknad) försök att uttyda poststämpeln med siffran 18 - en gissning av den stämpel som är ganska otydlig. Det ligger ju nära tillhands att detta avser ett årtal - 1918 - men Erik får berätta vidare. Årtalet stämmer ganska väl med då motivet fotograferades. Rune trodde 1910-1920-talet, men både Rune och Skribenten reagerade på ord som skrevs på kortet, bland annat orden "dimp inte av stolen" och "plugget". Dessa uttryck känns senare än 1918. Vi hoppas dock att vi fortsatt befinner oss i "historisk" tid, då man annars måste beakta och undvika publicering av personliga detaljer från "nutid" Men, Eriks analys talar starkt för "historisk" tid, att läsa om nedan.

Vi låter ursprungsartikeln vara som den är, och lägger bara till dagens korrigering i separat notis och länk. För enklare läsning låter vi bilderna från den dåvarande artikeln återkomma nedan, inklusive lite text. Först återger vi Erik Idhults kommentar, från 2019-01-30. Den stämpel som Erik skriver om ses i bild 3 längre ned.

Gunnar Engström, 2019-02-02

Hej,
En slöläsning av några sidor på Beckens hemsida medför en nödvändig korrigering. Och den beror ju i sin tur på att jag har fördjupat mig i den del av frimärkssamlandet som heter hembygsfilateli. Nu delar jag med mig av detta vetande som specifikt härrör Runes vykort.

Det kortet kan inte vara stämplat 1918. Det är stämplat med den stämpel som redan fanns i Hörneå vid starten 1905 och kallas på vårt språk för normalstämpel 33, en stämpel i grotesk stil, med streckfyllnad och helt årtal. Dateringen är dag, månad, årtal, uppifrån och ner. Vi vet också att denna stämpel fanns till 1932 då den skrotades och ersattes av normalstämpel 59b.

Så att detta 18 som du ser är dag 18, sedan läser jag månad 8 men årtalet är svårt men en förstoring kanske. 10 öre portot på vykort gällde fram till 1948 så det hjälper oss inte. Men frimärket 10 öre Lejon violett kom i en första utgåva 1925. Vi kommer inte längre utifrån kända fakta. Så: mellan 1925 och 1932 är vykortet daterat.

P.S. Beträffande förvaltarbostaden, den avbildade. Greta Karlsson har i ett svagt (?) ögonblick nämnt för mig att denna byggnad flyttades senare och blev Lövgrens livs, en flytt 200 meter på andra sidan ån. Jag kollar upp med Greta.

Hälsar Erik

Förvaltarebostäderna Hörneå

Bild 1. Vykort som Rune hittat, som visar Bruksdammen och Förvaltarebostäderna. Hustaket bakom träden är en av de två så kallade herrgårdsflyglarna. Huset i förgrunden tolkas vara det hus som byggdes upp som ersättning för den nedbrunna Bruksherrgården vid kriget 1809. På kortets baksida anges ”Foto Norberg och Markström”.

Så här skrev Rune 2016-11-06:

Hej,
Nu har abstinensen stigit till skräckinjagande proportioner och jag måste höra hur det är med Er och Becken. Fick en fin anledning av bifogade bilder. Vad gäller Förvaltarebostäderna så måste de väl ha med Bruket att göra då de ser ut att ligga vid Hörneån. Kortet är ju åxå stämplat i Hörneå och jag har ett minne av att det var postorten innan Hörnefors fick eget postkontor Det går inte att se årtalet på stämpeln men av "språket" i texten att döma tror jag det rör sig om 1910-20-talet. Blir ändå förvånad av att "Brittan" eller vad hon hette skriver att hon slutat plugget, det trodde jag var ett mycket modernare ord. Det var ju knappast ens ett ord vi använde om skolan på 1950-talet.
Hälsningar från Rosersberg, Rune

Med lite fantasi får man fram årtalet 1918 på frimärket (se bild 3). Rune träffar helt rätt i fråga om motivet, tvärs över dammen på Bruket. Motivet passar extra bra eftersom fotografen nog står på den bro som återges i artikeln ”Bjuggstams och Bruksdammen”, om en målad tavla från 1939. Det är till och med så att man på tavlan skymtar taket på ett de hus som vykortet visar, den ena herrgårdsflygeln.

Vykort 1918 Hörneå Hörnefors

Bild 2. Kortets baksida. I övre kanten avslutar Britta med text upp och ned "Hörnefors Hörneå", och hon har tydligt strukit under just "Hörneå".

Vi återger texten på vykortet, skrivet av Britta i Hörneå/Hörnefors till Karin Stenström i Arboga. Postnummer behövdes inte på den tiden. Britta verkar bo i huset i bild, där vykortets framsida berättar om ”Förvaltarebostäderna Hörnefors”, och efter det har Britta lagt till ”där vi bo”, och det var ju säkert "lite extra".

Kära Karin lilla! Jag kommer nu med en stor nyhet; dimp inte av stolen! Lisa C och Bengt Westman ha i dagarna trolovat sig och skola vigas här hemma den 29/8. De har känt varandra i 3 år. Han är mycket snäll och bussig och oerhört energisk. Här jobbas nu av alla krafter för att allt ska bli färdigt. Här må vi alla bra och hoppas att du och din lilla mor göra så också. Du vet väl att jag nu slutat plugget. Tänker ägna mig åt skolkök. Betygen var mycket bra enligt snälla vänner och bekanta. Kära Karin, låt snart höra av dig. Alla hälsa dig så varmt och även till din kära mor. Är Tage hemma? Hjärtligaste hälsningar, din tillgivne Britta.

 

Frimärke 1918

Bild 3. Frimärket, stämplat Hörneå och med lite god vilja kan man uttyda ”18”, dvs 1918.

Det Britta avsåg med Hörneå var Järnbruket, med andra ord ”Hörneå Bruk” till skillnad från den nya Hörnefors Sulfitfabrik som låg 2 km nedströms vid havet. Där vid den nya fabriken låg bostadsområden på Ågern och Hamnskär. Dessa områden har varit ett tema på Becken-Webben, och dit vi återkommer inom kort med mer information och bilder.   

Gunnar Engström, 2016-11-15

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se