Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Vem då - Gunnar Rudberg och Folke Ljung?

Gammalt skrot

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Vem då - Gunnar Rudberg och Folke Ljung?

Ungefär så blev frågan då Folke Ljung skickade ett mail till Redaktionen 2014-12-22. Folke inledde sitt mail med en kort presentation, att han är gift med Helena Rudberg som är dotter till Erik Rudberg, som i sin tur var son till Gunnar Rudberg. För Folke är detta en detaljerad beskrivning, men på Redaktionen radade frågetecknen upp sig.

Gunnar Rudbergs priskurant 1930

Bild 1. AB Gunnar Rudberg, Borås. Läs mer på denna länk och artikeln från 2012.

Ganska länge var bedömningen att Folkes mail måste ha kommit fel. Redaktör Lena Lindholm drog sina flätor i förundran och skribenten skakade på huvudet. Men, det går upp ett ljus via lite datorsökning – Gunnar Rudbergs postorder. Folke har träffat mitt i prick. Den här artiklen hamnar under rubriken "gammalt skrot" syftande på bild 3 och 4, annars är det kulturhistoria på hög nivå.

Gunnar Rudbergs katalog 1930

Bild 2a. I Gunnar Rudberg priskurant visas varor för juletid 1930. Denna bild visades i artikeln från 2012.

Som återkommande påpekats har skribenten fullständigt tappat minne och förmåga att hitta egna gamla artiklar på Becken-Webben. I Folkes fall handlar det om ett 2 år gammalt alster på Becken-Webben om gamla tiders priskuranter, dvs varukataloger.

Gunnar Rudbergs katalog 1930

Bild 2b. Gunnar Rudberg sålde många typer av ljusstakar. Här ses en serie ljusstakar för julgransljus, med andra ord smalare ljus än för ljusstakarna i bild 2a.

Priskuranter, och många sådana, hittades i en låda på fotografen Algot Engströms vind för några år sedan och togs omhand. Egentligen letades efter en broschyr över gamla dragspel där en ung Calle Jularbo figurerar. Men, någon Calle hittades inte. Calle finns istället i en annan låda som skribenten lyckats städa bort. Via diverse omvägar skrevs då istället en artikel om två priskuranter, den ena från Åhlén&Holm 1917 och den andra från företaget Gunnar Rudberg julen 1930. Det var den senare som nu väckt intresse hos Folke Ljung. Vi läser Folkes brev till Redaktionen. 

Hejsan i denna regniga Juletid. 
 
En kort presentation blir så här. Jag Folke Ljung är gift med Helena Rudberg, dotter till Erik Rudberg, som var son till Gunnar Rudberg. Jag är gift med Gunnar Rudbergs barnbarn!
 
Har hört mycket talas om Gunnar Rudberg genom hans son Erik. Skulle vara trevligt att få ännu mer fakta. Vi vet att han bodde på "soptippen" Gässlösa o hade sommarhus i Sparsör.
Plus att vi hört talas om alla hans rikedomar, som försvann med Ivar Kruger-kraschen, plus mycket mera.
 
Kan berätta att vi har Gunnar Rudbergs matsalsmöblemang, som tillverkades i Östersund av en snickare, som gjorde ett likadant till familjen Åhlén. Inte illa.


Till att börja med skulle det vara kul att komma över en Postorderkatalog . Har sett en för länge sedan hos Gunnar Rudbergs dotter Karin Rudberg.
 
Mera finns att säga o God Jul, Folke Ljung

 
Jaså, AB Gunnar Rudberg i Borås! Lite nytt sökande på vinden ger dels fynd av priskuranten från 1930 men även några produkter som skickats efter från denna katalog. Egentligen handlar det om en ”specialprislista” från november 1930 för den kommande julhandeln. Leksaker och juldekorationer, och lämpliga julklappar till far och mor. Katalogen säger: ”OBS! Gäller endast för Handlande och Återförsäljare.” Det mest handlas i per dussin så det är uppenbart att den vänder sig till just sådana.

Julstake i trä

Bild 3. Några gamla ljusstakar hämtas från vinden, och här är den från Gunnar Rudbergs postorder. Jämför staken näst längst till höger i bild 2b. Ljusstaken är välanvänd, delvis nedbrunnen i högra pipan. Den utlovade dekorationen med målade blommor finns delvis kvar medan merparten har skrapats bort tillsammans med år av rinnande stearin.

Katalogens ägare, Algot Engström, var fotograf, musiker, målare, och drev stundom en ”klinik för personer med för lite elektrisk ström i kroppen”. Att han var handlare är mindre känt och troligt. Möjligen har denna och andra kataloger kommit från byns lanthandlare Grönqvist, om vilken det skrivits tidigare på Becken-Webben.

Julstake i trä

Bild 4. En annan fin liten ljusstake från Redaktionens vind, även den kommen via Gunnar Rudbergs postorder. Notera den eldhärjade ljuspipan i toppen av granen. Så startas en bra eldsvåda. Många hus ligger i sot och aska tack vare Gunnar Rudberg.

Så – Gunnar Rudbergs katalog och saker därifrån har uppskattats i Becken by. Det var ju tråkigt det Folke skriver om Kreuger-Kraschen våren 1932. Kraschen sammanfaller med 30-talets globala lågkonjunktur och stora depression, vilket nog drabbade många företag av typ ”Gunnar Rudberg”. Även Becken-Webben har berört Kreugerkraschen i en annan artikel (om 30-talet, i anslutning till bild 6).

Tomtemask att köpa 1930

Bild 5. Underhållande läsning i denna 32-sidors specialprislista över julangelägenheter. Här kan man beställa två typer av tomtemasker, den ena lite dyrare men så är den också ”extra prima”, ett dussin. Båda utlovas med "långt skägg".

Folkes mail kom passande i juletider och ännu en anledning till att få visa lite julrekvisita på Becken-Webben. Folke avslutar med att ”skulle vara kul att komma över en Postorderkatalog”. I så fall hänvisas till allehanda nätauktioner där exemplar av Rudbergs postorder annonseras ut. Annars upplevs det vara ganska sparsamt med information på nätet om Gunnar Rudbergs livsverk i Borås, som gick upp i rök med Ivar Kreuger. Becken-Webben och Folke bidrar härmed till historieskrivningen, och stort tack till Folke!  

Gunnar Engström, 2014-12-25

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se