Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Vattensågen på Bruket

Estrid Bohlins "forskningslåda"

<<<>>>

Bruket i Hörnefors

Hörnefors historia

Hörneå historia

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Vattensågen på Bruket

Material ur bybon Estrid Bohlins "forskningslåda" fortsätter med en skrift om Bruket. Den avhandlar både sågverk och järnbruk. Texten refererar till en årsbok för Västerbottens hembygdsförening, vars årtal tyvärr inte är känt. Den som extraherat texten är Ingvar Hörnquist. Årtal är okänt.

Uppgifterna är liknande det som förekommer i boken ”Hörnefors Historia” och i andra källor som berättats om och refererats på Becken-Webben. Vissa skillnader finns, men utan större relevans. Här görs ett referat, med diverse adderade uppgifter och länkar.

Sågverket i Hörnefors
Berättelsen börjar med att handlare Jacob Forsell år 1766 hade en preliminär överenskommelse med Hörne byamän om att upplåta sågstället i Hörneån. Detta ältades i nio år och Hörne byamännen upplät istället rättigheterna till Olof Biur för att anlägga ett järnbruk. Järnbruket såldes sedermera till firman Esberg och Grahn, som utöver järnbruk även fick rättigheter till att finbladigt sågverk 1788. I samband med detta överlät byamännen sin grovbladiga såg till bruket. Dessutom skulle byamännen leverera timmer till sågen, vilket dock blev blygsamt, med endast 450 träd år 1793.

Firman Esberg och Grahn övergick till Åberg och Grahn 1790, och drev både järnbruk och sågverk till att rörelsen gick i konkurs 1832. Järnbruk och sågverk övertogs då av brukspatron A.G. Andersson. Sågning bedrevs på sparlåga, med sågning endast under våren. Sågen hade två sågramar.

År 1865 bildades Hörnefors aktiebolag som gick i konkurs tre år senare. Verksamheten övertogs därefter av grosshandlare J.E. Francke 1870, och företaget ombildades till Hörneå aktiebolag.

Vid 1880-talet var sågningen i nivå av 500-1.200 standards per år. En standard är ca 4 kubikmeter. Detta var ungefär en tredjedel av den mängd som sågades i den närbelägna sågen i Håknäsbacken. Virket skeppades från Hamnskär söder om Hörnefors.

Vid sekelskiftet 1900 hade produktionen ökat till 10-20.000 kubikmeter, vilket var på 13:e plats för sågverken i länet. Antalet arbetare vid sågen var ca 100 st.

Grosshandlare Francke sålde såg, järnbruk och tillhörande skogar 1903 till Mo & Domsjö AB och dess företagare Frans Kempe. Kempe dirigerade råvarubasen av timmer till den nyss anlagda ångsågen på ön Norrbyskär strax söder om Hörnefors. Vattensågen vid forsen i Hörne lades ned.

Bruksherrgården blev nu istället säte för Mo & Domsjö AB skogsförvaltning. Hörneforssågens arbetare erbjöds ny anställning 1906 då Sulfitfabriken på Hamnskär startade.  

Informationen om sågen i Hörnefors kompletterar tidigare information på Becken-Webben. Av stort intresse är uppgiften att herrgården på Bruket (i anslutning till såg och järnbruk) blev säte för skogsförvaltaren. Becken-Webben har tidigare berättat om skogsförvaltare Thorsten Hellström, med släktskap till Wilhelm Peterson-Berger.

Gunnar Engström, 2021-07-30

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se