Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Varning för Gran-tjuvar inför julen 2013

Reportage

Skog och fritid

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Varning för Gran-tjuvar inför julen 2013

Så snopet, den julgran som ansats och skötts minutiöst under 2 år blev stulen från Änget, tillhörande Becken-skogen. Redaktör Lena Lindholm blev först varse det illasinnade tilltaget under en promenad fram och åter till Hörnefors i helgen som gick.

Bild 1. Den utvalda julgranen i september 2012. Redan då var den särdeles tät, symmetrisk och välvuxen. Dock beslutades att den skulle få växa till sig ännu ett år.

Bild 2. Redaktör Lena Lindholm sörjer granförlusten djupt. Hur ska man nu hitta en bra gran, så här sent på säsongen? Röd pil anger granens plats, för den som undrar.

Granen vaktas av bin på Änget men i december månad så sköter de inte sin bisyssla så värst bra, menar undertecknad markägare. Det var nog ett lätt rov av grantjuven, som dock lämnat spår efter sig. Hemliga Polisen i Hörneå (HPH) har inlett sitt arbete med att hitta förövare. I väntan på denna utredning ombeds tjuven lämna tillbaka granen till Redaktör Lindholm. Granen var grön med yviga grenar.

Bild 3. Endast en pinne återstår av granen. Pinnen är dessutom högt kapad och måste ansas ned så att man inte snubblar på den i gräset i bigården.

Förhoppningsvis framgår budskapet – att stjäla granar är inte tillåtet. Dessutom bör man stödja julgransförsäljaren i centrala Hörnefors. 

Gunnar Engström, 2013-12-16

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se