Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Valborgsmässo-afton i Hörneå 2014

Reportage

Skog och fritid

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Valborgsmässoafton i Hörneå 2014

Så var våren här med eld, sång och poesi i Becken by, anno 2014. Detta utspelade sig i vår Bygdegård och dagen till ära hade många sökt sig till evenemanget, och inte enbart bybor. Tidigare på dagen hade det snöat men kvällen bjöd på ganska bra väder om än lite kallt. Vid elden blev det desto varmare.

Värdar för årets Valborgsmässofirande var: Gun och Putte Jonsson tillsammans med Anki Bäckström. Värdarna serverade kaffe med våfflor inne i Bygdegården. Inför Valborgsmässofirande hade dessutom Gun och Putte tillsammans med Åke Gunnarsson bakat utsökta mjukkakor, av två sorter, som fanns till försäljning. Stefan Gunnarsson och Jonas Sandström hade byggt den fina Valborsmässoelden. Göran Svenssson ansvarade för affischering inför evenemanget.

För de yngre deltagarna fanns en tipsrunda som konstruerats av Elisabeth Norlin, Elvira Lindgren och Sara Lindström. Ett stort tack till alla medverkande!

Vi ska visa en kavalkad av bilder som beskriver tillställningen. Kvällen innehöll en rad aktiviteter, och däribland tävlingen ”Valborgs-Skrot i Hörneå 2014”. Denna kulturbegivenhet återkommer vi till i en separat skrotartikel med dess 10 föremål, detta för att inte kontaminera innehållet i denna skrivelse. Utöver denna kulturella höjdpunkt bjöds på sång och poesi.

Under Kulturbyaåret 2014 (i Umeå kallat Kulturhuvudstadsår) har Becken-Webben bjudit på en rad kulturella inslag, inte minst dikter. På vår hemsida har läsaren Hans Näslund från Hökerum, med uppväxt i Hörnefors på 1930 och 40-talet, bidragit med hittills sex dikter om Hörnefors. Han har skickat några till som vi ska publicera framledes, bland annat tre stycken vårdikter. Dessa lästes av undertecknad vid elden som en hyllning till våren och ljuset ankomst (se bild 7). Bland publiken fanns dessutom släktingar till Hans, boende i Hörnefors.

Kulturen ger ringar på vattnet, så till den grad att diktande och poesi spritt sig. Utöver Hans vårdikter läste bybon Susanne Ragnarsson en fin vårdikt skriven av hennes mor. Det här är något för Kulturhuvudstaden i Umeå att ta efter, nyskriven poesi året till ära.  

Bild 1. Elden tänds av Vincent Gunnarsson.

Bild 2. Valborgsmässoeldar kan ha olika form och typ. På bygdegårdens parkering vill man inte ha allt för mycket spik bland de förkolnade resterna, därav dess staplade konstruktion. Här bättras elden på med granris, och får sig en anständig skepnad och rökutveckling. I bakgrunden ses dessutom ytterligare en rökpelare, i bild 3.

Bild 3. Becken by bjuder på fler eldar. Tvärs över vägen är en mer traditionell sådan, en huller-om-buller-eld, i regi av Schaeders.

Bild 4. Redaktör och bygdegårdsföreningens ordförande Lena Lindholm samt styrelseledamot Susanne Ragnarsson leder sången vid elden.

Bild 5. Här sjungs det!

Bild 6. Susanne Ragnarsson läser en vårdikt som Susannes mor Vega Heideman skrivit. Dikten finns att läsa här.

Bild 7. Undertecknad (till vänster om elden) läser vårdikter som Hans Näslund skrivit till vår bygd och hemsida. Dessa kommer likaledes bli tillgängliga på Becken-Webben inom kort (länk). 

Bild 8. Gammal som ung besöker Valborgsmässofirandet. Här ses Estrid Bohlin, född 1924 samspråka med Karl-Erik Bergström född 1921.

Bild 9. Dagens bybor.

Bild 10. Ännu yngre bybor, här i färd med att gå avsedd tipsrundan. Även skribenten provade denna runda, men klarade nog inte alla frågor.

Bild 11. Kenneth Eklund avtackas av Lena Lindholm för hans enastående arbeten genom åren, bland annat som vice ordförande, fastighetsansvarig och uthyrningsvärd för vår Bygdegård.

Bild 12. Ett helt bord av fina lottvinster hade samlats. Här ses Margareta Bergström dra lotter. Man noterar mössan ”I Love Hörneå”, som många besökare hade på sig. Ännu finns några exemplar till försäljning.

Bild 13. ”Gissa skrottävlingen” bjöd på förundrade miner. Tävlingens 10 frågor var mycket svåra. Vi återkommer i en separat artikel kring dessa kluriga föremål.

Bild 14. En dagens bybo, Stefan Gunnarsson visar upp sina nya glasögon. Tjyvar göra sig icke besvär i vår by, då kommer Stefan springande och gör processen kort!

Bild 15. Det var egentligen två vinnare på 8 rätt av 10 skrotsaker. Med lottdragning korades vinnare, en stolt Jonas Sandström som här tar emot priset, Honung från Hörneås egna bin.

Ett stort tack till alla besökare av vårt Valborgsmässofirande och med bidrag på olika sätt till vår gemensamma verksamhet.

Bakom tangenterna: Gunnar Engström, 2014-05-01 

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se