Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Valborg i Strömsör – med stor eld

Reportage

Hörneforsbor berättar

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Valborg i Strömsör – med stor eld - Rune berättar

I Corona-tider som dessa ser man fram emot högtider, exempelvis Valborg. Men, mer troligt är att Valborg 2021 blir lik Valborg 2020 - en stillsam historia i smittskyddets tecken.

Vi ska här läsa några ord av Becken-Webbens distansskribent Rune Öström från Rosersberg norr om Stockholm, bördig från Håknäs. Det handlar om Valborgsmässofirandet för många år sedan som lämnat spår synliga än idag. Kopplingen är till det sedan länge nedlagda sjukhemmet i Strömsör, se även bild 5 nedan.

Strömsör eld

Bild 1. Redaktör Lena Lindholm vid en av de brandskadade tallarna på höjden ovan Öre älv vid byn Strömsör. Fotot är från våren 2018.

I anslutning till några historiska detaljer i ett mail 2021-03-09 kommenterade Rune om Valborg i Strömsör. Skribenten har adderat några förtydligande detaljer så att läsare kan sätta sig in i geografin (i alla fall läsare från närområdet):

...Om du kör från Bäcken (Riks-13 Hörnefors/Norrbyn) mot Håknäs så är det en skarp vä-sväng in på bron (över Öre älv vid Strömsör). På dess högra sida finns en brant slänt upp till gamla vägen mot Håknäsbacken. Där uppe anordnades varje år inför Valborgsmässoafton en jättestor majbrasa, den byggdes av de mindre förståndshandikappade (vid sjukhemmet i Strömsör). Brasan var en stor upplevelse för boende i närliggande byar, speciellt vi ungdomar cyklade dit från Öre, Håknäs, Västamarken och t.o.m. Långed. Vi var många som hade tillverkat egen smällare av tomma gevärspatroner fyllda med ”tändstickssvavel”. Vad jag minns fanns inte smällare och raketer att köpa på den tiden. Några av de mest avancerade pojkarna hade hittat krut att ladda patronerna med och en lyckades spränga sönder cykelramen för en flickstackare. Det var mer krut i killarna förr…………
Hälsningar Rune

Brandskadade tallar Strömsör

Bild 2. En av de brandskadade tallarna i Strömsör, som berättar om stora eldar vid Valborg för många år sedan.

Det är fler än en tall som bär spår av brand i Strömsör. Jämför man tallarna och hur barken är skadad, inses att dessa eldar måste ha varit stora, egentligen en stor del av platån vid Strömsör ovan Öre älv.

Vårdpersonal Strömsör

Bild 3. Personal som jobbade vid sjukhemmet i Strömsör. Förmodligen sent 1940-tal.

I bild 3 ses längst till höger Miriam Jonsson. Hon kom från byn Långed men likt tre av hennes systrar (Forsberg) gifte man sig med unga män från Hörneå. Miriams gifte sig med Gustav Jonsson.

Strömsör mars 2021

Bild 4. Så här ser Öre älv vid Strömsör ut idag, då denna artikel skrivs. En liten vak, bland vit is och snö.

Fotot i bild 3 kommer från Miriam och Gustav Jonssons fotoalbum. Detta album överlämnades tillfälligt av barnen till Skribenten för skanning och dokumentation. Däri fanns många värdefulla historiska motiv från bygden, och i detta fall även Strömsör. Likt bild 3 fanns fler foton där förutom personal även vårdtagare vid Strömsör ingår. Dessa är viktiga tidsdokument, men utelämnas här.

Strömsörs sjukhem

Bild 5. Så här såg Strömsörs sjukhem ut en gång i tiden. Flygfoto Aero, men bedöms vara äldre än 70 år och därmed utan copyright. Då användes uttrycket vanföreanstalt, ett ord som idag tillhör medicinhistoria.

 

Gunnar Engström, 2021-03-14 

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se