Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Valborg Hörneå 2022

Reportage

Skog och fritid

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Valborg Hörneå 2022

Efter två år av Corona 2020/21 kunde Valborgsfirandet åter genomföras. I Hörneå innebar detta en eld att samlas kring under aftonen. Gamla tiders arrangemang med manskör, korv och kaffe får bli ett annat år.

Hörnefors manskör har medverkat i Hörneå under flera tidigare år, men hade 2022 fullt upp att sjunga på annat håll och ta igen två års tystnad. Under 2022 sjöng istället en digital manskör från trappen till Bygdegården. Går man tillbaka än längre i tiden förekom även dans i Bygdegården på kvällstimmarna.

Bild 1. Hörneå Bygdegård. Bilden är från ett mer folktomt tillfälle än just Valborg 2022.

Valborg Hörneå 2022

Bild 2. Elden bestod som brukligt av en palissad av stockar, fri från igelkottar.

Valborg Hörneå 2022

Bild 3. En rishög lades på under kvällen.

Många gamla och nya bybor anlände under kvällen. Tillställningen hade även annonserats i den stora tidningen Västerbottens-Kuriren, att även mer långväga gäster dök upp.

Gunnar Engström, 2022-05-01 

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se