Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Valborg Hörneå 2018 – en stökig historia

Reportage

Skog och fritid

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Valborg Hörneå 2018 – en stökig historia

Som traditionen bjuder firades Valborgsmässoafton vid Hörneå Bygdegård. Becken-Webben är alltid på plats, och kan rapportera om en ”stökig tillställning”. Finstämd sång av Hörnefors Manskör ersattes av blinkande lasershow och skränig rockmusik ut över byn. Därutöver var det en mycket städad kväll på alla andra tänkbara sätt. Vi visar några bilder, och med dessa hälsas våren till Becken By.

Hörnefors Manskör framför Hörneå Bygdegård

Bild 1. En typisk vy över Valborg i Hörneå - kvällssol som sprider sina strålar över Bygdegården.

Hörnefors Manskör

Bild 2. Hörnefors Manskör hälsar våren, och efter en uppskattad sångprestation väntar gratis korv.

Hörnefors Manskör

Bild 3. Björn Fredriksson, född i byn och nu återflyttad till densamma, var kvällens konferencier.

Kaffe o bullar i Hörneå

Bild 4. Kaffe och bullar, till vänster ses Ann Ciciolla (Fredriksson) från Fort Lauderdale, nyinflyttad till byn.

Korv i Hörneå

Bild 5. Korv kokas traditionsenligt i vedeldad gryta. Skribenten ses här håva upp en matbit. Korvkokandet sköttes av Skribenten och bybon Magnus Bodström.

Barn som tillryggalagt tipsrundan får gratis korv. Bybon Stefan Gunnarsson har traditionsenligt komponerat tipsrundans frågor. Exempelvis: Vad kallas vargens fötter: Tass, Hov eller Klövar?

Drygt 100 korvar kokades, och ungefär hälften av dessa delades ut gratis till barnen och till Hörnefors Manskör.

Valborgselden och Lena Lindholm

Bild 6. Redaktör Lena Lindholm, och tillika fortsatt Bygdegårdsföreningens ordförande framför årets eld. Notera att inga övervintrande igelkottar riskerar att skadas då bålverket uppfördes dagen innan Valborg.

Evenemangets sponsorer är viktiga och Hörneå Bygdegårdsförening är stort tacksam för alla fina priser som skänkts till de 300 lotter som Margaretha Bergström sålde under kvällen:

- ICA Hörnan - Hörnefors
- COOP -
Hörnefors
- H&H -
Hörnefors
- Apoteket Hjärtat -
Hörnefors
- Komatsu Forest -
Umeå
- Tenton -
Hörnefors
- Stinas Hårklipp -
Hörnefors
- Klippsalongen -
Hörnefors
- Gotthörnan -
Hörnefors
- Utterströms Järn -
Nordmaling
- Frendo -
Hörnefors
- Toyota -
Umeå
- Länsförsäkringar Bank -
Västerbotten
och även
- Bybor i Hörneå

 

UFO-ballonger i Hörneå

Bild 7. Lika traditionsenligt som eld, manskör och korv - är UFO-ballonger.

Tord Fröling in action

Bild 8. En traditionsenlig och finstämd Valborg ersattes abrupt av "rock o pop" ut över skogen. Skogens vilda djur må även ha varit ytterst förundrade över den lasershow som bröt loss. Svaret står att finna i herr Tord Fröling. Om detta och Tords eskapader i Talang-sammanhang kan man läsa på annan sida.

Tord Fröling

Bild 9. Tords scen var byggd på en lite släpvagn, och på den hade han all rekvisita med musik och lasershow.

Vinnare av en halv mellon

Bild 10. Tord hade även en egen prisutdelning, som lottades bland alla som passerat på vägen utanför hans hus. Tord hade en åtelkamera med vilket han kunde lotta vinnare. Skribent och Redaktör Lindholm erhöll en av två toppvinster - en halv mille, dvs en "halv millon". Här erhåller Skribenten priset av fru Aneth Fröling. Priser i Tord och Aneths prisutdelning var särskilt skänkta av Länsförsäkringar Bank.

Eld i Hörneå

Bild 11. Med färskt ris från tall och gran fås en fin rökplym upp mot senkvällens rodnande himmel, allt ekologiskt och klimatkompenserat.

Korvkokaren på väg

Bild 10. Efter kvällens tillställning vidtog städning. Här ses Skribenten köra hem den ännu rykande korvkokaren, nu tom på korv.

Gunnar Engström, 2018-05-01 

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se