Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Valborg 2017 - med Hörnefors Manskör

Reportage

Skog och fritid

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Valborg 2017 - med Hörnefors Manskör

Lika traditionsenligt som Valborgsmässoafton i sig är reportaget på Becken-Webben. Man kan även säga att det börjar bli tradition att Hörnefors Manskör medverkar i firandet. I år hade samhället Hörnefors ett eget firande, och även där medverkade Manskören. Antalet besökare i byn Hörneå blev trots detta ganska högt, vilket bilderna visar.

Vi önskar göra reklam för Hörnefors Manskör och deras upprop om nya sångare. Se separat sida via denna länk.

Valborg 2017

Bild 1. Försäljning av korv, kaffe och bullar.

Valborg 2017

Bild 2. De två första korvköparna, Karl-Erik Bergström och herr Ekström.

Valborg 2017

Bild 3. Hörnefors manskör introduceras av Skribenten, i en överexponerad bild. Solen visar sig på kvällskvisten och belyser Bygdegården. Manskörens övriga tillställningar under kvällen sägs ha varit i mulet väder, men vårsången är ju densamma.

Valborg 2017

Bild 4. Kör och publik.

Valborg 2017

Bild 5. Vårtal hölls traditionsenligt av Conny Möller, boende i Sörmjöle.

Denna artikel är nästan identisk med den från 2016. På samma sätt hade olika företag i Hörnefors och Nordmaling sponsrat tillställningen. Namnen på dessa företag lästes upp vid två tillfällen under kvällen. Av samma anledning namnges de även i nedanstående lista. Hörneå Bygdegårdsförening är stort tacksam för alla fina priser, och för alla som köpt lotter:

- ICA Hörnan
- COOP Hörnefors
- H&H
- Tenton - Hörnefors
- Stinas Hårklipp
- Klippsalongen Hörnefors
- Frendo - Statoil Hörnefors
- Gotthörnan
- Utterströms Järn - Nordmaling
- Toyota Umeå
och även
- Bybor i Hörneå

Valborg 2017

Bild 6. Stefan Gunnarsson bemannar tipsrundans expedition. Alla barn som lämnar in svar på rundan får en gratis korvbiljett, vilket blev nära 35 st.

Valborg 2017

Bild 7. Skribenten bemannar korvgrytan. Här ska den så kallade "kör-korven" delas ut. Naturligtvis ingår gratis korv till körmedlemmarna!

Valborg 2017

Bild 8. Elden brinner länge. Här början kvällen bli sen och solen går ned och lyser upp trädtopparna.

Valborg 2017

Bild 9. Till traditionerna hör även UFO-ballonger. Detta är Redaktör Lindholm som håller farkosten. UFO-ballongerna var sponsrade av Utterströms Järn i Nordmaling - stort tack.

Valborg 2017

Bild 10. Ännu en UFO mot kvällshimlen - och så avslutades Valborg 2017 (förvisso följt av städning i Bygdegården).

Gunnar Engström, 2017-05-01 

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se