Vårvinter-utflykt till Mjösjöstugan 2010

Reportage

Startsida

Vårvinterutflykt till Mjösjöstugan 2010

Ett i raden av Becken-evenemang är vårens utflykt till Mjösjöstugan. Detta sker med skidor, skoter eller möjligen till fots i skoterspår. Årets utflykt kom till stånd lördagen före påsk, 2010-03-27. Skidåkare samlades vid ”Becken Skidstadion” (mjölkbryggan), och färdades genom skogens spår och upp på Mjösjöberget. Det senare var lite strapatsrikt genom obrutet snödjup. Tidigare skidspår upp på berget lyste med sin frånvaro på grund av det myckna snöandet.

Bild 1. Skribent och Redaktör, samt Ulf Hahlin och Gerd Ceder forcerade snön på skidor. Här kommer delegationen fram till dagens utflyktsmål.

Skidlöparna kom först fram till stugan, före skoteråkare! Avsikten var att skotrarna skulle ta med några vedträn, och några skotrar syntes ännu ej till.  All ved var uppeldad i stugan. Således utbröt en viss frenesi i överlevnadstänkande. Skribenten tog till enkla principer för vedframställning, vilket ses i bild 2. Ulf och Gerd gjorde ett försök med en gammal rostig timmersvans, utan handtag. Det är oklart hur det senare slutade (bild 3).

Vedbrytning

Bild 2. Vedframställning enligt stenåldersprinciper.

Gerd och Ulf sågar ved

Bild 3. Vedframställning med modernare teknik. 

Bild 4. Skoteråkare anländer, bland annat Stefan Gunnarsson med familj och vänner.

Eftertraktade torra vedträn anländer med Stefan Gunnarssons försorg. Eftertraktad yxa anländer med Håkan Olofsson. Sedan anländer Leif Borch och dottern Sanna, per skidor och med vedträn i ryggsäcken till eldning. En styrkeprestation.

Brasa i Mjösjöstugan

Bild 5. Värmande eld, för korvgrillning och sedermera sopbränning. I bild ses Ulf Hahlin fröjda sig i värmen.

Bild 6. Sopande och eldande. Bland annat inventerades en stor svart plastpåse, som verkar ha tjänstgjort som soppåse och råttbo. En riktigt obehaglig upplevelse, då golvet översvämmas av råttlort ur påsen, gamla oätna korvar och allsköns elände. Besökare, inklusive skoteråkare anmodas att ta med sig sina sopor hem, så gör skidåkarna!

Bild 7. En gammal mössa har hängt i stugan några år, och som ingen tycks kännas vid. Nu är det problemet löst.


Vi tar tillfället i akt att fotodokumentera de små tavlor som berättar Mjösjöstugans historia. Man kan säga att stugan har två perioder. Period 1; Stugan byggs 1941 i regi av Becken Sportklubb. Sportklubben blev lite diffust sammansatt med åren som gick. Period 2; Beckens (Hörneås) Hembygdsförening tog över byskola 1989, efter 3 års pappersjobb med lagfarter och dylikt. Skolbyggnaden är idag hembygdsgård. Mjösjöstugan ingick i samma uppgörelse, förmodas. I alla fall drivs stugan i Hembygdsföreningens regi. Den senare framgår även av en liten skylt med inristad text och som kan beskådas i stugan och på bild nedan.

Bild 8. Mjösjöstugans historik - 1

Bild 9. Mjösjöstugans historik - 2

Bild 10. Mjösjöstugans historik - 3

Påsk vid Mjösjöstugan

Bild 11. Utflykten till stugan infaller lördagen för Påsk. Därför påskpyntades diverse björkruskor utanför husknuten.

Gunnar Engström, 2010-04-01

Besökare