Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Vår magister Tore Österberg - Hans Näslund - dikt 4

Konst och Kultur i Hörneåfors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hans Näslunds dikt nr 4 - Vår magister Tore Österberg

Hans Näslunds diktsamling för Becken-Webbens läsare fortsätter, nu i skolans miljö. Skolväsendet i dåtida Hörnefors och Hörneå var ett tema för en nylig artikelserie på hemsidan. Nu får vi höra en upplevelse från en dåtida elev vid Kyrkskolan i Hörnefors. Hans Näslund nämnde per telefon häromdagen att han är född 1933, vilket sätter in dikten i ett tidsmässigt sammanhang under 1940-talet och det brinnande världskriget.

Vår magister Tore Österberg

Magistern den rätta
ledde oss så,
att inget behövde 
ifrågasättas då.

I sång
kroppsvård,
ja allt i livet,
för denna fura
var allting givet.

Även om på tvärs
med de flesta konventioner,
höll han sin linje
även på livets höjd,
vid klassträff vår Tore
oförändrad konstaterar jag,
efter livet stormar
ej ens böjd.

Hans Näslund

Kyrkskolan Hörnefors Wångberg

Bild 1. Kyrkskolan i Hörnefors, via ett vykort förmedlat av Ulla Lindström i Umeå (Om Ulla finns att läsa på annat håll). Bilden på skolan återfinns i boken Hörnefors Historia, och fick extra uppmärksamhet på Becken-Webben i en outsägligt tröttsam artikel om kliché och boktryckarkonst. I den boken sägs att fotot har ursprung hos Ekholtz i Umeå. Det som är intressant med Ullas vykort är att baksidan specificerar att bilden istället har grund i Örnsköldsviksfirman och Hoffotografen W Wångström. Här kan vi ha ertappat Ekholtz med brott mot copyrightlagen. Herr Ekholtz är nog död sedan 100 år, så brottet kan vara presriberat. En annan förklaring är att skolan fotades av byns egen Algot Engström, och att Algot bedrägligt sålde rättigheter till både Ekholtz i Umeå och Wångström i Örnsköldsvik.

Vem är Hans Näslunds? Så undrar säkert läsare som direktdyker ned på denna nätsida. En sådan läsare hänvisas till Hans dikt No 2, där Hans presenterar sig med egna ord. Flertalet läsare som ”surfar runt på nätet” kommer ju inte in via Becken-Webbens titelsida, för att där räknas in som ”besökare”. Istället ramlar man in på denna sida genom att söka på exempelvis ”Tore Österberg”, eller liknande stavning och i något helt annat sammanhang. Då får man läsa Hans Näslunds fina dikt och inser hur kulturellt Kulturbyaåret 2014 blivit, nästan som i självaste Kulturhuvudstaden Umeå.

 

Kyrkskolan Norgren och Markström

Bild 2. Även denna bild har visats tidigare på Becken-Webben. Det var Rune Öström i Rosersberg (nära Arlanda) som skickat bilden digitalt till Redaktionen. Runes bild blev upprinnelsen till vårens artikelserie om skolväsendet i Hörnefors. Samma bild men som original pappersvykort skickades nyligen till Redaktionen av Ulla Lindström i Umeå. På baksidan framkommer att vykortet var i regi av ”Norberg och Markström”.

Att producera vykort över olika byggnader, kyrkor, fabriker och stenbrott var populärt förr i tiden. Byns egen dåtida fotograf Algot Engström bidrog till samma företeelse. I denna artikel har vi etablerat kontakt med Hoffotografen Wångström från Örnsköldsvik, och Norberg & Markström - då vet vi det.

Hans Näslund (dikt)
Ulla Lindström (bilder)
Gunnar Engström (övrig text)
2014-03-25

 

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se