Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hörneå - en Västerbottning med spänst och vitalitet!

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörneå - en Västerbottning med spänst och vitalitet!

Hörneå har blivit känd som "byn med spänst och vitalitet"! I alla fall presenteras den så av journalisten Peter Kärr vid tidningen "Västerbottningen". I utgivningen från torsdagen den 21 januari 2016 berättas även att "allt vi gör i byn bygger på ideellt arbete", och det gäller i högsta grad även Becken-Webben. Det senare förklarar 1 veckas fördröjning med denna artikel.

Västerbottningen

Bild 1. Rubriksidan i tidningen Västerbottningen den 21 januari anno 2016.

Jo, Peter Kärr hörde av sig några veckor tillbaka och önskade göra ett reportage om den vitala byn vid södra länsgränsen. På Becken-Webben hade Peter läst om både det ena och andra, mer eller mindre fantastiska historier, som kännetecknar vår by. Tydligen görs en inventering av byar i Västerbotten med syfte att identifiera styrkefaktorer och tillväxt.

Peter Kärr 1

Bild 1. Journalisten Peter Kärr från tidningen Västerbottningen ses i centrum av bild, med kameran. Här fotas två av Hörneås ledamöter i bokklubben för damer, Susanne Ragnarsson och Lena Lindholm. Till höger ses byns byggnadsantikvarie, Ulf Hahlin.

För Hörneås del nämns ”gemenskap och Botniabanan”, samt Svenska Akademien i Hörneå. Med det senare åsyftade Johan Kärr inte Becken-Webbens bondkomik utan ”damernas bokklubb”. Den senare är faktiskt unik, hur byns damer – ingen av dem "infödd" - format sig i en litterär cirkel av omväxlande kafferep och vinkork.

Peter Kärr 2

Bild 3. Journalisten Peter Kärr från tidningen Västerbottningen ses här bakom ryggen på SvenEric Bergström. Här befinner sig tre fotograferande individer på rad, och bakom bild är skribenten själv som fotade.

Nej tyvärr, Becken-Webbens osammanhängande textflöde i nätrymden nämndes inte av Peter Kärr, på annat sätt än med det K-märkta ordet ”bredband”. Det må vara hänt, och förståelig. Hörneåbor hade även hoppats på att byns ungdomliga karaktär fått mer uppmärksamhet. Den samlade gruppen av sju personer som Peter Kärr träffade hade en medelålder i det medelhöga spannet av byns profil, förvisso med viss kvarvarande ungdomlig spänst.

Peter Kärr 3

Bild 4. Journalisten Peter Kärr från tidningen Västerbottningen ses här i nysnön utanför bygdegården, med spänst i benföringen. På den antika skotern sitter självaste Tord Fröling, med spårkallen på släp dagen till ära. Uttrycket "Becken Skidstadion" återkom i Peter Kärrs artikel, och var ett utryck uppfunnet av skribenten i vilseledande syfte. Men, byns skidspår har blivit uppskattade av många Västerbottningar, inte minst tack vare Tord Frölings och SvenEric Bergströms bedrifter med spårkallen.

Ja, här ses den verkliga utmaningen - att få ungdomar intresserade av en ”byahemsida på internet” – som en relik från förra årtusendet. Behovet är stort av fler skribenter, men dagens media talar med annat språk.

Det må nämnas att bland Hörneås 35 hushåll har ungdomar profilerat sig vid SM, EM och VM. Här kan nämnas några tidningsklipp från sista åren med Jens Eklunds EM-titlar i dragracing och William Pommer som ”bäst svensk på VM” i orientering. Fler ungdomsbedrifter finns att berätta om. Uttrycket "Hörneå – en by med spänst och vitalitet" gäller således hela ålderstrappan.

Ett stort tack från Hörneå och Becken-Webben ges till tidningen Västerbottningen och Peter Kärr i synnerhet.

Gunnar Engström, 2016-01-27

P.S. Vår simpla byahemsida har tidigare uppmärksammats av; DN Kultur, Kungliga Biblioteket, Muséer, Bonniers, och inte minst Västerbottens-Kuriren.

Bild 5. Musicerande i sommarkvällen. Fotograf Algot Engströms med måttot, ju fler instrument ju bättre bild, oavsett ljudeffekten. 


Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se