Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Vägsamfällighets-föreningen

Föreningar

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörneå Vägsamfällighets-förening

Hörneå Vägsamfällighetsförening ansvarar för väghållning och snöröjning på Hörneås gemensamma vägnät.

EJ UPPDATERAT 2020

Föreningens styrelse:

Ordförande: Sveneric Bergström
Sekreterare: Stefan Gunnarsson
Kassör: Lars Jonsson
Ledamot: Åke Gunnarsson
Ledamot:
Suppleant: Pelle Thyssell
Suppleant: Kenneth Eklund

Hörneå Vägsamfällighetsförenings plusgiro: 19 53 74 - 4

Tusse på väg

Tusse promenerar på en av Hörneås vägar. (Foto: Gunnar Engström)

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se