Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Vägar

Historiska kartor

Vägar Nordmaling 1649

Vägar Hörneå 1690-tal

Vägar Hörneå 1714

 

Relaterade artiklar

Caltex på Bruket

Den mystiska bron

Engelsiöö och Becken

E4 genom Hörneå - Esbjörns album

Genomfartsvägar i Hörnefors

Hörnefors i Bonniers arkiv

Hörneå för 2500 år sedan -Topografihistoria

Ryssen kommer - 1714

The Bridges of Håknäs County

Topografi och vatten

Vintervägen mellan Ängersjö och Hörneå

Vykort från Hörnefors 1908

Vägar på Övre Bruket - Robert Westman frågar

<<<>>>

Hörneå historia

Hörnefors historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Vägar

En nya titelsida skapas här för historia om vägar. Detta ämne är omskrivet i en mångfald av artiklar på Becken-Webben, och många av dessa har koppling till frågor som läsare skickat till Redaktionen.

Vägnät i kustlandet är nära förknippat med landhöjning. En av de första artiklarna på hemsidan handlade om topografihistoria, hur vattenlinjen förskjutits. Detta leder till ändrad bebyggelse och till behov av nya vägar.

På samma sätt har transportsätt förändrats från vattenväg till landsväg. Egentligen var det vid mitten av 1600-talet då vattenvägen fick ett komplement då kustlandsvägen drogs från söder mot norr.

Förutom en rad av befintliga artiklar på Becken-Webben, som länkar i vänstermarginalen, skrivs några till. Serien börjar 1649 med Jacob Kristoffersson Stenklyfts karta - förvisso över norra Ångermanland.

Bonniers bild

Bild 1. ”Bron vid Hörnefors där Dunker stupade” – skickat till Becken-Webben av Bonnierförlagens arkivchef Ingemar Perup.

 

Gunnar Engström, 2024-03-03

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se