Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Vägar Hörneå 1714

Titelsida

Vägar

<<<>>>

Hörneå historia

Hörnefors historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Vägar Hörneå 1714

Serien om vägar började med Stenklyfts karta från 1649 och fortsätter här med år 1714. Stenklyfts karta beskrev kustvägen och landskapet i norra Ångermanland, på gränsen mot Västerbotten. Artikel 2 visade vägens fortsättning in i Västerbotten vid slutet av 1600-talet.

Vägar Västerbotten 1714

Bild 1. ”Charrta öfwer Wästerbottn avCopierat wid Kongl. Lantmäterij Contoiret Anno 1714

Jämfört med kartan i artikel 2 vid slutet av 1600-talet har inte så mycket ändrats 1714. Det kan ha sin förklaring i att kartan 1714 var en kopia av den förra. Exakt vilken karta som kopierats enligt bild 1 framgår dock inte. Dessutom skiljer vissa detaljer. Vägen från Sörmjöle till Stöcksjö och Umeå, via Ström/Strömbäck är inte utritad 1714. Därtill skiljer stavning av ortnamn, eller snarare öar, skär och sjöar. Skär och öar tycks ha haft större intresse än byars namn, i all fall utmed kusten. Så noterades även i artikeln 2.

Västerbotten 1714

Bild 2. Detaljer i kartan, se text för information.

Kustlinjen känns igen även om kartan inte har någon större detaljrikedom. Umeälvens utlopp har stora skillnader mot idag, till följd av landhöjning och sedimentation av sandbankar. I kustbandet utanför byn Hörne ses att Hamnskär fått sin stavning av idag. Antrefvet är ett känt fiskeskär för Sörmjöle byamän. Hörneås fotograf Algot Engström fotade fiskare på Antrefvet vid mitten av 1900-talet. Den senare artikeln fanns även med "pratbubblor" i syfte att lätta upp artikeln, av tveksamt värde!

Kartan i denna artikel är hämtad från Lantmäteriets historiska kartdatabas. Regler för copyright har avhandlats i en tidigare artikel om hamnar i området.

 

Gunnar Engström, 2024-03-24

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se