Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Vägar på Övre Bruket - Robert Westman frågar

Hörnefors historia

Bruket i Hörnefors

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Vägar på Övre Bruket - Robert Westman frågar

Ett mail 2020-01-17 kom till Redaktionen. Det var Robert Westman som bor på Övre Bruket, och som ställde denna fråga:

Hej
Mitt namn är Robert Westman jag bor på övrebruket 202 det är den gamla vägen till Bjenberg från Hörnefors innan E4:an drogs och den norra infarten gjordes.

Din sida är super och står mycket, men min fråga är om du, eller nån i din närhet, vet vad den vägen heter som gammal, som gick in till Hörnefors?

En mycket intressant fråga från Robert. Det är alltid roligt att inse att man inte är ensam om att intressera sig för gamla vägar. Det finns många artiklar på Becken-Webben på detta tema, exempelvis följande:

Genomfartsvägar i Hörnefors // Hörnefors i Bonniers arkiv // Den mystiska bron i Hörnefors // Hörneå för 2500 år sedan -Topografihistoria //etc...

Se även en senare artikel om vägnätet, angående Roberts fråga.

Skribenten har ingen aning om vad vägen kan heta, den som Robert frågar om. Med dålig fantasi kallas den nog för "Bjennbergsvägen" eller "Häggnäsvägen". Bor man i Bjennberg heter nog vägen "Hörneforsvägen". Hos Trafikverket heter den 518, men på deras karta har man streckat den snutt som Robert syftar på. Kanske har läsare till denna artikel mer vetskap.

Här skulle man kunna avrunda denna artikel, men Roberts fråga väcker intresse, att söka sig bakåt i tiden. Det är nog inte alla "normala människor" som lägger tid på en sådan frågeställning, men....

I en av de första artiklarna på Becken-Webben, den om Hörneå för 2500 år sedan -Topografihistoria, gjordes ganska vidlyftiga tolkningar av dagens vägar och stigar, utifrån höjdkurvor och vattenlinjer genom årtusenden. Detta gjordes även utifrån alla kända gravrösen från bronsåldern.

Bygden har mycket gammal historia, i alla fall så länge som den låg över vattenytan. Ännu längre tillbaka i tiden beboddes Hörneå av fisk och säl, och historien kring dåtidens människor kröp in mot inlandet och mot inlandsisens reträtt norrut. Det finns stigar och antydan till gamla vägar genom skogen, sedan urminnes tider. Det moderna vägnätet kom till vid mitten av 1600-talet, då den gamla "Nordanstig" utmed kusten byggdes om till en farbar väg för häst och vagn. Än i modern tid lever (eller låg) begreppet "vintervägen" kvar, genom skogen och över Ängersjöns is. Före 1600-talet färdades man hellre med båt, eller på vintern med släde över sjöis och frusen myr.

I vetgirighetens tecken ska vi här titta närmare på gamla kartor, och backar tillbaka till just 1600-talet. Att detta är möjligt, hemifrån, får vi tacka digitaliseringen för, och inte minst då Lantmäteriets arkiv för gamla kartor. Här har skattepengar gjort stor nytta! Här hittas även den egna fastighetens gamla kartor, mycket snabbare åtkomligt än att leta i skåpen.

I en kartkavalkad ska vi försöka besvara Roberts fråga. Tyvärr får vi hålla tillgodo med komprimerade bilder, eftersom vi inte har obegränsat med server-utrymme att spendera. Läsare får söka sig till Lantmäteriet för mer detaljer.

Bäcken 1685

Bild 1. Vi börjar med vår egen by "Bäcken", och kollar på "centrum" anno 1685.

Av stort intresse i bild 1 ses att åkrar är koncentrerade på västra sidan av bäcken. Huset mitt i bild finns inte idag. Just på östra sidan av bäcken ligger idag det som förra årtusendet kallades "Viktors", i modern tid "Schaeders". Man noterar namn som "Indre åckren" och Norråckren", således inägor till skillnad från ett flertal gröna andra områden på kartan som är "utmarker" (ej medtagna i detta klipp).

Hörne by 1685

Bild 2. Här ses Hörne by anno 1685. I nedre delen av bilder är det som idag är "Bruket" och uppåt i bilden är det delar av det som idag kallas "Övre bruket".

I bild 2, ännu finns inget bruk, sedermera Hörneå JernBruk. Man noterar en väg som passerar bron över Hörnån där gamla träkyrkan på Bruket byggs vid slutet av 1700-talet. Detta är den gamla riksvägen från 1600-talet som är byggd. Dessutom ses en stig med krusad linje, det är den gamla stigen som passerar Bumyran från Becken by, och som berättas om i artikeln om "topografihistoria". Man noterar även att den väg som Robert frågar om, inte finns då, 1685. Vägen öster om Hörnån följder den mot Sörmjöle och Umeå.

I bild 2 noteras i nedre högra hörnet en grön plätt, ungefär där träkyrkan och sedermera "statarlängan" byggs. Denna benämns år 1685 som "Härmans Gårdhem benemd", mycket intressant.

Hörne by 1706

Bild 3. Här ses Hörne by anno 1706. Ingen väg mot Bjennberg nu heller. Man noterar att byn och hus är koncentrerade på den västra sidan av Hörnån.

Hörne by 1742

Bild 4. Här ses Hörne by anno 1742. Samma sak, ingen väg mot Bjennberg. Det tillkommer fler fastigheter, åter med bostadshus på västra sidan av ån.

 

Bäck o Hörne by 1772

Bild 5. Här ses bygden anno 1772. För den intresserade av landskapsgränser, ses hur skiljelinjen mellan WästerNorrland och Wästerbotten går genom Hörneå byskog, från toppen av Bjennön och den legendariska stenen. Längst ned i högra hörnet är ön Waplan. Långören och Blågrundet är på denna tid öar.

Bäcks by 1776

Bild 6. Här ses Bäck och Hörne byar anno 1776. Nu händer det saker, utifrån Roberts fråga, se nästa bild.

Hörne by 1776

Bild 7. Här ses Hörne by anno 1776, i detaljkarta. Man noterar samma gamla riksväg som passerar över bron på Bruket. Detta Bruk börjar nu bildas, och att ett flertal kartor ses från denna tid har nog sin orsak i bildandet av detta järnbruk.

I bild 7 kan vi läsa ett namn på den väg som Robert frågar om. Vägen heter "Väg från Häggnäs by". Det var inte så spektakulärt och fantasifullt! I folkmun kanske det finns ett annan namn, exempelvis "Westmans väg", beroende på hur länge Roberts släkt bott på platsen.

En annan och trolig anledningen till byggandet av vägen mot Häggnäs är den hytta som anlades vid Övre Bruket, att transportera material mellan detta och den större anläggningen på Bruket. Från Bruket anlades ju även än järnvägsräls till Hamnskär, som berättats om på annat ställe inom Becken-Webben, bland annat i denna länk.

Hörne by 1778

Bild 8. Nu är vi framme i mer modern tid, anno 1778. Då börjar man fundera på Storskiftesdelning. Åter igen finns ett namn på den väg Robert frågar om, nu heter den "Till Häggnäs".

Hörnefors

Bild 9. Denna skylt stod utmed vägen där Robert bor, den gamla dragningen av "hörneforsvägen" från Häggnäs, som lagts om sedan nog 20 år.

Bilden nr 9 är från en vintervandring 2016. Platsen passeras varje gång man går över Övre Bruket, men nu i år 2020 är skylten borttagen. Hur som helst är detta ingen bra väg att köra till Hörnefors på, eftersom vajern hindrar passage vid E4 efter sommarens brorenovering 2019.

Gunnar Engström, 2020-01-18

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se