Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Utpost i Coronaland - Örsten

Reportage

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Utpost i Coronaland - Örsten

Coronatid är passande för vandring i skog och natur. Här adderas ännu ett reportage till den artikel som nyss publicerades, i detta fall en promenad från Strömsör till kustlinjen i Örsten fram och åter. Sträckan är ca 14 km lång. Inga Coronavirus kunde ses utmed vägen, första helgen i april månad anno 2020.

Väg till Örsten

Bild 1. Vissa vägavsnitt är speciella, som denna raksträcka, om än bara 600 meter lång. Vägen till Örsten har vandrats många gånger, och ofta hittar man något nytt att se. Raksträckorna har dock inte blivit kortare.

Larv till Örsten

Bild 2. För andra är sträckan till Örsten mer mödosam, som för denna larv av ännu okänd sort. Det var oklart vad den ämnade sig.

Örsten

Bild 3. Framme i Örsten. En installation - Örstens egen Stonehenge.

Örsten

Bild 4. Vackra färger i vårsolen.

Örsten

Bild 5. Ett intressant fynd i skogen, en roddbåt. Inget arkeologiskt, istället mer nutida i något som mest liknar en sophög.

Gunnar Engström, 2020-04-12

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se