Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Utmärkta sevärdheter och kulturminnen

Sevärdheter och utflyktsmål

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Utmärkta sevärdheter och kulturminnen

I Hörneås omgivningar finns ett flertal kulturhistoriskt intressanta platser och lämningar. Under 2011 har flera av dessa platser märkts ut. Skyltar och stolpar kom byn till del tack vare den studiecirkel som anordnades för några år sedan. Utmärkningsarbetet 2011 har letts av SvernEric Bergström assisterad av Ulf Hahlin – och i viss mån även av Lena Lindholm.

Tyvärr saknar redaktionen en del fakta och kunskap kring de utmärkta platserna. Vi önskar därför hjälp av hemsidans läsare, med att berätta om platserna och om historierna kring dem. Nedanstående bilder publiceras med förhoppning om att dessa skall kunna kompletteras med mycket intressant information – och kanske med en eller annnan skröna.

Sidan kommer snart att förses med koordinater. Kanske kan byns utmärkta sevärdheter utgöra lämpliga utflyktsmål för julens promenader eller skidturer.

De kan förefalla både okonventionellt och oprofessionellt att publicera en ofullständig sida som denna. Redaktören tänker sig dock att vi på detta vis kommer att få mycket hjälp och information av många bybor och hemsidebesökare samtidigt. Tack på förhand!

Ledmärke

Vägar och stigar till de utmärkta kulturminnena är markerade med röda snitslar och med dessa gula märken.

Avdragsmyrstigen

(Koordinater: )

Avdragsmyrstigen

Redaktionen önskar ta del av all tillgänglig information kring Avdragsmyrstigen!

Degermyrstigen

(Koordinater: )

Degermyrstigen

Degermyrstigen leder från "Gran" till den natursköna, fågelrika och trolska Degermyrtjärn.

Helmers tjärdal

(Koordinater: )

Helmers Tjärdal

Linsänke

(Koordinater: )

Linsänke

I linsänket förmodas att byns invånare lade linet att rötas.

Kvarn och spånhyvel

(Koordinater: )

Kvarn och spånhyvel

Vid bäcken, längs vägen upp mot "Gran" låg förr byns gemensamma kvarn samt spånhyvel.

Mjösjöstigen

(Koordinater: )

Mjösjöstigen

Mjösjöstigen leder från ”Gustav Jonssons gård” mot Mjösjön, Mjösjöberget och Mjösjöstugan.

Poststigen

(Koordinater: )

Poststigen

Den gamla Poststigen leder förbi Bygdegårdens baksida…… Redaktionen önskar ta del av mer information kring Poststigen.

Röse 1

(Koordinater: )

Röse 1

Ett flertal rösen finns i skogarna kring Hörneå. Läs mer om rösena i andra artiklar på hemsidan.

Röse 2

(Koordinater: )

Röse 2

Röse 3

(Koordinater: )

Röse 3

Röse 4 Granbergsröset

(Koordinater: )

Granbergsröset

På Granberget ligger "Granbergsröset".

Röse 5 Ravelkläppsröset

(Koordinater: )

Ravelkläppsröset

Historierna kring Ravelkläppsröset är många. Var det en landskapsgränsmarkering, ett gravröse eller ett sjömärke?

Sandströmsberget

(Koordinater: )

Sandströmsberget

Det sägs att "Sandström" försökte skjuta sig här uppe på berget. Det är dock oklart vem Sandström var och när detta hände. Enligt en uppgift kan han möjligen ha varit vapensmed i byn. Mer information om Sandström mottages tacksamt.

Det sägs också att denna synnerligen branta men korta backe fungerade som skidbacke/störtloppsbacke förr.

Stenbrottet

(Koordinater: )

Stenbrottet

Stenbrottet är beläget innanför skogen bakom Bygdegården. Härifrån bröts sten till grunden vid bygget av byn skola, nuvarande bygdegård.

Strupstigen

(Koordinater: )

Strupstigen

Redaktionen önskar ta del av all information kring ”Strupstigen”.

Vadstigen

(Koordinater: )

Vadstigen

Redaktionen önskar ta del av all information kring ”Vadstigen”.

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se