Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Utanför kokeriet - Hörnefors Sulfitfabrik

Hörnefors historia

Hörnefors Fabrik

Kenneth Eklunds bilder

Startsida

Utanför kokeriet - Hörnefors Sulfitfabrik

Industrihistoria fortsätter här med en bild från Hörnefors Sulfitfabrik. Bilden hittades publicerad i lokaltidningen Västerbottens-Kuriren 2015-11-17 under rubriken "det gamla fotografiet". Ägande av copyright är passerat sedan länge.

Becken-Webben har satt fokus på industrihistoria då Hörnefors var en bruksort med vattensåg, med järnbruk och sedermera med en pappersindustri. Hörneå, dåvarande Becken/Bäcken by, var å andra sidan en jordbruksbygd med en historia från en tid då dagens Hörnefors låg under vatten.

Hörnefors Sulfitfabrik

Bild 1. Ett foto från "någon gång på 20-talet". Så föreslås i tidningen Västerbottens-Kuriren. Detta kan stämma, 1920-tal.

Fotograf till bild 1 är okänd. Det torde inte vara vår lokale Algot Engström. Algot såg inget konstnärligt i fabriker, tycker man sig förstå. Istället är det nog någon fotograf kontrakterad av Mo & Domsjö AB, kanske Bertil Ekholtzs far Tor Ekholtz. Tor passar bättre i tid vid 20-talet än sonen Bertil. Bertil var annars en återkommande fotograf i industrimiljöer.

I bild 1 anges följande namn i skiftlaget, bakre raden från vänster;

Herman Lindfors
Adrian Tegenfeldt
Viktor Bergström
Seth Rönnmark
Henrik Abrahamsson
xx Åström

Främre raden från vänster;

Sem Lindfors
Johan Johansson
Axel Backlund
Erik Svensson
Lage Solin
August Nilsson
Johan Lindberg
Knut Tomas Glad

Dagens bidrag till industrihistorien!

Gunnar Engström, 2020-02-02

Besökare