Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ulla Lindströms tidningsklipp

Hörnefors historia

Startsida

Ulla Lindströms tidningsklipp

Här visas några gamla tidningsklipp om Hörnefors som Ulla Lindström skickat till Redaktionen. Ulla har även bidragit med foton som dykt upp i senare artiklar inte minst de med Hans Näslunds dikter. Ulla presenterade sig själv i annan artikel från 2014-02-28 med tema kring den ”mystiska träbron” över Hörneån. 

Bild 1. Den gamla skröpliga bron över Hörneån vid ”Hörnstens” har snart tjänat ut – var tidningens budskap kring denna bild.

Om Hörnstens bro (bild 1) finns det information om i andra artiklar. Den nämndes i Ullas berättelse, men den har dessutom florerat tillsammans med Hörnstens hönor i Hans Näslunds dikt om Hörneån. Bilden visar en lite mindre bro än den som vi känner som den ”mystiska” som Becken-Webbens historiska fotograf Algot Engström fångade i mörk skepnad för länge sedan. 

Bild 2. Kyrkskolan i Hörnefors. Om skolor finns en nylig serie av artiklar. Just denna bild antyder hög ålder, kanske 1910-tal. Skolbyggnadens slutliga öde finns beskrivet någonstans i den nästan oändliga serien av artiklar. För den som inte orkar läsa alla artiklar så kan vi nämna att rivningsåret framgår av artikel 5.

Läsare må ha överseende med att bilderna i denna artikel lämnar mycket att önska i kvalitet. Idag är det svårt att minnas hur gamla tidningar tedde sig, i svartvitt tryck och med bilders rastrering. Det går att kompensera i Photoshop men på bekostnad av skärpa. Vi får här nöja oss med att kunna urskilja motiven.

Bild 3. Den här bilden säger ”Hörnefors fotbollsgård Nr 1 – 28:an – håller på att….. Resten är tyvärr bortklippt, men det saknade ordet är rimligen ”rivas”. 

Vem bodde i 28:an? Huset har nog legat på Ågern, med andra ord den åsbildning som löper ut mot Hamnskär och Hörnefors Sulfitfabrik. Kanske vågar man spekulera iatt huset beboddes av familjen Nordahl. Om bröderna Nordahl har det skrivits en del på vår hemsida

Bild 4. Detta hus verka identiskt med det i bild 3, men från en annan vinkel. Här skriver tidningen dock att ”…på Ågern där gamla ruckliga posthuset….”. Mer får vi inte veta men förmodar att uttrycket ”gamla ruckliga” betyder detsamma som att ”rivas omgående”. 

Posthuset på Ågern är en fråga som gäckat oss på Becken-Webben, inte minst i regi av vår ”distans-kontributör” och filatelisten Erik Idhult. Erik berättade att posthuset hade nr 29 och borde därmed vara granne med fotbollshuset nr 28. 

Bild 5. Här har vi zoomat in i Tyko Karlssons vykort från 1920-talet, fotat från ett kabeltorn ut över Ågern. I centrum av bilden har vi nog serien av likformiga hus där nummer 28 och 29 ingår.

Tyvärr framgår inte ålder på tidningsbilderna. Ej heller känner vi till vare sig fotograf eller vilken tidning de var klippta ur. Det är nog lika bra det! För att inte trassla till det med copyright så är bilder och tidningar minst 100 år gammal – helt uppenbart för alla.

Gunnar Engström, 2014-04-10

Besökare