Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ulla Lindström - om den mystiska bron i Hörnefors

Hörnefors historia

Startsida

Ulla Lindström - om den mystiska bron i Hörnefors

Det kom ett mail till Redaktionen 2014-02-25, skickat av Ulla Lindström. Frågan gällde en gammal träbro över Hörnån. Bron dök upp ur historien för drygt två år sedan då Becken-Webben publicerade en artikel om ett vykort från 1908. Motivet var fotat från tornet av den då nybyggda Rosornas Kyrka. Från tornet sågs en träbro över Hörnån, just i närhet till kyrkan. Bron i trä är riven sedan länge och idag ersatt av en gång och cykelbro i modernare material.

Hörnefors 1908

Bild 1. Vyn från tornet av Rosornas Kyrka 1908 återges från en tidigare artikel.

När artikel om bron skrevs hösten 2011 så letade skribenten foton över gamla broar i Algot Engstöms arkiv. En träbro hittades som liknade den man såg från kyrktornet. Trots många likheter så fanns en del olikheter. Bland annat upplevdes att omgivningen kring bron inte stämde riktigt. Bilden var dessutom mörk, och förmodligen inget foto som Algot var särdeles stolt över. Än mindre hade Algot önskat att bilden skulle publiceras på Internet, om han nu vetat vad det innebar. Artikeln fick namnet ”Den mystiska bron i Hörnefors”, eftersom den var behäftad med frågetecken. Det är denna bro, eller snarare Algots fotografi, som Ulla Lindström nu kommenterar.

Bro i Hörnefors

Bild 2. Den så kallade ”mystiska bron” dokumenterad av Becken-Webbens historiska fotograf Algot Engström för länge sedan.

Så här skrev Ulla till Redaktionen 2014-02-25

Hej!
Jag är född i Bäcken 1934. Vi bodde längst bort i byn då, och mina föräldrar Clas Sjöström och Saida (född Hammarstedt) hyrde en lägenhet i ett stort hus. Jag har ett svagt minne att husägaren hette Gunnar Olofsson. Vi flyttade in till Hörnefors när jag var 2 år, där min far byggde ett hus utmed Västerlånggatan. Vid slutet av 1940-talet flyttade jag till Umeå.

Om den mystiska bron som var fotograferad av Algot Engström, det kan vara “Hörnstens bro”. Den gick över Hörneån nedanför dåvarande Järnhandeln, och mittemot Karlssons möbelaffär. Bron användes mycket då man skulle till “annersia ån”. Det stora gula huset som står i närheten ägdes av en morbror till min mamma, allmänt kallad “morbror Bergström.

Om Bäcken, jag kommer ihåg en tant som hette Olga Tegenfelt. Hon var snäll och hon brukade sy mina examensklänningar. Jag tittar mycket på era sidor om Bäcken. Ni gör ett bra jobb!

Hälsningar, Ulla Lindström född Sjöström

Innan bron diskuteras så hänger vi kvar vi några detaljer i Ullas mail. Gunnar Olofsson bodde på Fälla, den östra delen av Becken by. Vi länkar till en artikel där Gunnar Olofssons son Åke Gunnarsson visar upp sin fina Volvo PV 444. Morbror Bergström som Ulla nämner, detta låter som Andreas Bergström. Han förekommer i en artikel som uppmärksammar hans 75-årsdag. Detta är ju inte helt dagsaktuellt, från år 1946, men inte så länge sedan! Andreas hus är fortsatt gult, och hur det såg ut framkommer på annat håll inom Becken-Webben. Tant Olga, för skribenten är hon mest känd som ”Olgas”. Hon är borta sedan länge, och hon är ingen man träffat personligen. Huset där hon bodde utmed den gamla riksvägen (Långedsvägen), mellan Becken by och Hörne by (dagens Hörnefors), det finns kvar i ombyggd form. För vissa kallas huset fortsatt för just ”Olgas”, men det tillhör historien. För den vetgirige ses huset som bild nr 5 i denna länk.

För att nu återgå till bron och temat för denna artikel. Skribenten är benägen att hålla med Ulla om att Algots foto kan visa ”Hörnstens bro”. Skribenten har vare sig sett bron i verkligheten eller ens passerat den moderna bro som finns där idag så många gånger. Bron nere vid Rosornas kyrka ser lite för robust ut 1908 för att vara den som Algot dokumenterat. Brofundamentet till höger i Algots bild ser skraltigt ut i mörkret. Dessa misstämmande detaljer stödjer Ullas berättelse.

För att få klarhet söker man sig naturligtvis till nätsidan ”Flygfotohistoria”. Här söker man upp flygkartorna över sydöstra Västerbotten. Då minsann, vid mitten av 1950-talet cirklade ett flygplan över Hörnefors och fotade allt det kom över. Planet kan ha varit en restprodukt av flygspaning från andra världskriget som nu fick annat att dokumentera, och det är vi tacksamma för. Becken-Webben gör gärna reklam för ”flygfotohistoria.se”. Tack vare deras bilder har ett och annat av undertecknads historiesvammel bringats till klarhet. Efter denna reklam tar vi oss friheten att visa en liten beskuren del ur ett flygfoto på Hörnstens bro.

Hörnestens bro vid 50-talet

Bild 3. Hörnstens bro, fotad från luften vid mitten av 1950-talet. Bilden ingår i serien 3195 (öster + norr om Hörnefors, Häggnäs) bild 4/51. I övrigt, se texten för detaljer och hänvisningar.

Läsare kan söka upp hela flygbilden via länken i bildtexten och där se en massa annat intressant. Becken-Webben är lite konservativ när det gäller ”copyright” och ”upphovsrätt” och begränsar sina felsteg. Därför visas inte bilden i sin helhet. På den ursprungliga bilden ser man hela omfattningen av det Ulla berättar. I bildens vänstra kant ses det hus som Ulla kallar för ”morbror Bergströms”. Vid Bergströms hus sammanstrålar vägarna, den från Långed fortsätter norrut mot Bruket och passerar bron över Hörnån vid gamla kyrkan. På Becken-Webben är träbron på Bruket dokumenterad tack vara arkivchefen på Bonniers i Stockholm, Ingemar Perup. Vägnätet i centrala Hörnefors 1923 framgår av en Generalstabskarta, vilket berörs i ytterligare en artikel. På den kartan får man intryck att Hörnstens bro då som nu var och är en klenare bro, att passera med lättare trafik till “annersia ån” som Ulla beskrev det.

För att nu våga sig på en bedömning. Jämför man bild 2 och bild 3 noterar man uppenbara likheter men även några olikheter. Brospannet i Algots bild har i mitten tre vertikala segment i sin så kallade fackverkskonstruktion. Hörnstens bro tycks ha två sådana. Detta blir tekniskt. Summa summarum – Algots bro får nog fortsätta att kallas ”den mystiska”. Becken-Webbens historiska fotograf Algot hade ju kunnat berätta vilket bro han fotat, men tyvärr är han inte kvar sedan 60 år. Bron kan vara vilken som helst i Norrland, så långt han nu tog sig på sin motorcykel.

Becken-Webben vill tacka Ulla för hennes mail. Tack vara henne och alla andra som hör av sig till Redaktionen så hålls det liv i historien om vår bygd och dess nutid.

Gunnar Engström, 2014-02-28

Besökare