Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ulf Hahlins gesällprov

Reportage

Skog och fritid

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Ulf Hahlins gesällprov

Idag är det få som har examinerats med gesällprov, är den första tanken. Denna artikel blickar tillbaka till hantverksutbildning vid mitten av 1960-talet. Därefter försvann begreppet gesällprov, i alla fall inom vissa hantverk, eller möjligen frivilligt att utföra. Idag verkar gesällprov vara på väg tillbaka för drygt 300 hantverksyrken. Bland dessa finns exempelvis guldsmed, sadelmakare och föremålet för denna artikel - möbelsnickare.

Denna sommarartikel 2021 blev till då grannen Ulf Hahlin kom förbi med reflektioner om sin ungdom och utbildning till först möbelsnickare och sedan slöjdlärare. Hemma har han kvar sitt gesällprov bland möblemanget. Ulf undrade om dessa reflektioner kunde stå modell för en sommarartikel på Becken-Webben - ett "hemma hos reportage". Reflektioner över hantverk är av stort intresse. Skrivandet under sommartid är dock glest, men i kombination med några återkommande och störande sommarregn som gör utomhusarbete svårplanerat skrivs några rader.

Ulf Hahlins gesällprov

Bild 1. Ulf Hahlin framför sitt gesällprov, ett skåp. Träslagen är bland annat; valnöt, jakaranda, sykomorlönn, och päronträ. Ulf har även gjort bordet och spegeln som återkommer nedan.

Levde man på medeltiden var gesällprov något man ofta funderade kring. Hantverk och företagande var indelat i skrån. För den som siktade på en utbildning kunde man gå i lära inom ett hantverk. Antogs man som gesäll ljusnade framtiden med en möjlig utkomst inom sitt skrå och gille. Under sin lärotid var man mer eller mindre livegen med slit i verkstaden under sin mäster.

Ulf Hahlins gesällprov

Bild 2. Gesällprov 1964.

Vi hittar följande lista på wikipedia, som vi återger - med referens till länk.

Pojke - en ung man anställd för enklare arbeten i verkstaden.
Lärepojke - en ung man anställd för att gå i lära i verkstaden.
Unggesäll - den yngste gesällen i gesällskapet.
Gesäll - en betald arbetare i verkstaden.
Åltgesäll - ordförande för ett gesällskap.
Ungbror/ungmäster - den yngste mästaren i ämbetet.
Mästare - en självständig yrkesutövare.
Bisittare - tillsyningsman inom ett ämbete.
Ålderman/Verkmästare - ordförande för ett ämbete.

Skråväsendet avskaffas 1846. Orsaker till detta var många, inte minst industrialiseringen, att ståndsindelningen i samhället bröts, och behov av en ökad flexibilitet i arbetslivet. Begreppet gesällprov levde däremot vidare som ett kvalitetsmått på yrkeskunnande.

Ulf Hahlins gesällprov

Bild 3. Skåpet är en kombination av flera behov, för papper och för porslin och glas, kanske en sekretär, ett kabinett eller vad det rätta antika möbelordet nu kan vara. Möjligen är det mer åt matsalen med bestickslådor snarare än för papper? Ulf var idag själv osäker över sin kreation och vad skåpet kan/ska användas till.

Vi återvänder till grannen Ulf Hahlin, som figurerat i olika artiklar på Becken-Webben. Som referens backas 10 år då han övade med bilyxan. Ett annat var om en unik timmerstuga 2018. Ulf är född 1943 och har delvis vuxit upp i Becken by, exempelvis med bad i badargröbban. I tonåren bestämde sig Ulf för att sikta på ett yrke som möbelsnickare, inte minst då han under sina skolår imponerats av hantverket och många skickliga slöjdlärare han träffat. Ulf började vid "yrkis" i Vännäs (yrkesskolan), det som idag är gymnasiet Liljaskolan. Även idag har denna skola en profil mot många hantverksutbildningar.

Ulf Hahlins gesällprov

Bild 4. På en av lådorna fanns bilder ritat och signaturer av kamrater och lärare.

Ulf började sin utbildning 1960 och examinerades 1964. Examen utgjordes av gesällprovet som ses i bilder i denna artikel. Gesällprovet bestod både av design och ritning, som skickades till hantverksskrået i Stockholm för godkännande. Därefter startade tillverkningen, med tidskrav dessutom. Ulf berättar att bedömning av provet gjordes av en jury som reste till Vännäs. Om gesällprovet godkändes fick man examen som möbelsnickare. Om det inte godkändes fick man nog fortsätta ett tag till, eller hitta på något annat i livet. Se bildtexter för detaljer.

Ulf Hahlins gesällprov

Bild 5. På lådans undersida hittades mer, en bild av Ulf 1964, ritat med kulspetspenna av säker hand. Ulf hade först nu hittat denna undersida. Till vänster ses ett foto av Ulf från ungdomen, mycket likt.

Ulf berättar vidare att han 1964 fortsatte vid lärarseminariet i Umeå och fick examen som slöjdlärare 1967. Därefter började Ulf jobba inom ett SIDA-projekt i Kenya där man utbildade inhemska slöjdlärare. Vid 1970-talets början återkom Ulf till Sverige, som slöjdlärare och på fritiden med intresse för byggnadsvård. Vi återkommer med lite detaljer kring Ulfs hus i en framtida artikel.

Ulf Hahlins gesällprov

Bild 6. Denna spegel med gustavianskt formspråk är en annan produkt från Ulfs hand under studieåren. Ulf berättade att den tillverkades i tre exemplar. En förgyllare fanns tillhands i Vännäs på den tiden. Ulf berättade vidare att krönet ovan spegeln snidades i päronträ. I spegelbild ses Ulf Hahlin. Foto av undertecknad och för den som undrar hur undertecknad kunnat fota på detta sätt rakt framifrån utan att själv synas i bild - är svaret - skrömta!

Här slutar denna sommarartikel om yrkeshantverk. Solen är åter kommen utanför fönstret.


Gunnar Engström, 2021-07-18

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se