Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ulf Hägglunds bild 2 av Hörnefors Sulfitfabrik 1982

Hörnefors fabrik

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Ulf Hägglunds bild 2 av Hörnefors Sulfitfabrik 1982

För ett tag sedan levererade Becken-Webbens interaktive läsare Erik Idhult en bild till Redaktionen. Bilden bar proffsfotografen Ulf Hägglunds namn. Vi hänvisar till den tidigare artikeln för mer information. Så här
skrev Erik 2014-04-24:

Hej,
Jag utlovade fler foton från Ulfs engagemang. Här ett foto som anknyter till tidigare artiklar om vedgården och vältorna. På detta foto ser vi flishögen kraftigt decimerad i avveckling och försäljning av för NCB en viktig ´omsättningstillgång´, och att förverkliga detta så snart nedläggningsförhandlingen var avslutad. Om ett antal veckor härefter finns bara en renrakad plan. Röret som gick från flisfickan och upp till kokeriet ser vi i form av en orm. Dinosaurien, den långa armen som fördelade flisen, syns också i fonden.

Hälsningar, Erik

Ulf Hägglund COPYRIGHT

Bild 1. Ulf Hägglunds bild av Hörnefors Sulfitfabrik 1982.

Erik Idhult berättar om vedgård och vältor och refererar till tidigare artiklar på Becken-Webben. Det har blivit rätt mycket ved på hemsidan, kring temat om Fabriken och dess historia. Vi passar på att addera ett mail från Erik Norgren som egentligen handlade om skorsten. Här refererar Erik Norgren till en annan artikel och bild 1, men berättar även om projektet ”Flis 74”. Så här skrev Erik Norgren 2014-04-09.

Hej
Bilden (se denna länk till bild 1) är tagen före 1974 då den saknar skorstenen, den var av glasfiberarmerad plast. Den kom i och med projektet Flis 74 då även en ny ångpanna installerades som förbrände lut på ett effektivare sätt. Övriga bilder från magasinslokalerna är inte tagna från magasinsbyggnaderna vid kajen utan från pappersbrukets eget magasin som avslutade pappersbruksbyggnaden. Det har under åren efter nedläggningen varit bussgarage, lager av militärmateriel och idag hyrd av Västerbottens museum.

Hälsningar, Erik Norgren

Intressant industrihistoria, och att en skorsten var gjord i glasfiberarmerad plast. Vi återger en bild från Angerd Karlssons fotoalbum och en tidigare artikel, där vi ser den höga och smala skorstenen som Erik Norgren pratar om.  

Hörnefors Fabrik 1984

Bild 2. Hörnefors Sulfitfabrik efter nedläggning 1984. Ännu står den höga skorstenen kvar, dvs den till höger. Den till vänster är nog den "gamla" murade. 

Gunnar Engström, 2014-05-02

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se