Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Traktorgrävare provar skidspåren i Becken

Becken Skidstadion

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Traktorgrävare provar skidspåren i Becken

Skidsäsongen 2013 har uppmärksammats i ett flertal artiklar under våren. Det är stor tillströmning av skidturister, men även av skotrar i Becken-skogen. Som bybon Tord Fröling konstaterade nyligen tyckes det vara fler skotrar än skidåkare i skidspåren.  

Man må erkänna att även skotrar har skidor, framtill, om än med lite bredare spårvidd än vanliga skidåkare. Om skoterförare utrustar sig med stavar så kan vederbörande staka fram sin skoter istället för att starta densamma. Detta vore mycket hälsosammare och skoterfärden blir både ljud- och luktfri på så sätt. Dessutom blir den betydligt billigare och med mindre miljöpåverkan, till gagn för alla.

Bild 1. Med traktorgrävare elimineras skidspåret (röd markering i bilden visar rester av spåret). 

Vid en skidresa 2013-03-14 insågs att även tyngre maskiner än skotrar önskade prova spåren i Becken-skogen. Med en traktorgrävare utrustad med plog forcerades skidspåret på åkern nedanför fd Håkan Olofssons hus.

Undertecknad blev mäkta förvånad när skidspåret plötsligen försvann i en plogad krater. I traktorn satt bybon Per Fredriksson med svärson bakom ratten. Man var ute i skogen för att bygga skoterhinder, var skribentens första tanke (se bild 1)!

Påståendet om skoterhinder var inte sant, mer ett önsketänkande, istället framkom att Fredrikssons hade för avsikt att avverka lite skog och ploga vägar för detta syfte. Dessvärre var det inte så lättplogat, och vägen blev kort och ofullständig. Avverkningen får köras ut med skoter istället, var Pers kommentar. Här måste förtydligas att det handlar om så kallad ”nyttoskoter”.

I och med plogningen tog sig SvenErics snabbspår en ny sträckning som framgår av bild 2. Från starten vid Becken Skidstadion finns nu endast ett spår som löper fram och åter. Spåret delar sig bortom ”Ragnhilds”. För den som inte kände Ragnhild (som gick för ett ganska stort antal år sedan), så finns det skyltar som dirigerar skidåkarna rätt.

Bild 2. Becken Skidstadion (fortsättning följer inom kort med ytterligare ett spår – i separat artikel).

 

Gunnar Engström, 2013-03-31

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se