Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Torstens Hjärnverkstad

Hörnefors fabrik

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Torstens Hjärnverkstad

Hjärnverkstaden 1956 vid Hörnefors fabrik

Becken-Webben har sitt fokus på Hörneå by men Redaktionen får diverse mail från utlandet och från långt bort i landet Sverige. Mer vanligt är mail från kringområdet. Redaktionens ”utan-för-by” reporter Torsten Andersson (Hörnefors/Bjennön) har skickat in viktigt material till ett foto som togs på Hörnefors fabrik, då det begav sig på 1950-talet.

Flertalet personer på fotot är nu identifierade, några med lite frågetecken kring. Vi ska här blicka in i verkstaden ånyo. Torsten Anderssons titulering av bilden antyder neurokirurgi men det torde snarare varit frågan om stålkirurgi.

Torstens Hjärnverkstad

Bild 1.  Hjärnverkstaden 1956

Hjärnverkstaden

Bild 2. Nedre vänstra hörnet:

 1. Hugo Abrahamsson
 2. Frans Engberg
 3. Runo Åström
 4. Bertil Forsgren
 5. Bernt Nilsäter
 6. André Olofsson
 7. Rune Westman
 8. Torsten Bergström
 9. Joel Berggren
 10. Hans Ove Eriksson
 11. Jan Nordh (?)
 12. Åke Lundin
 13. Verner Söderlind
 14. Tage Forsgren

Bild 3. Nedre högra hörnet:

 1. Johan Olof Wiktorinus Söderman, kallades JOW
 2. (?)
 3. (?) Lundström ”knepiga”
 4. Bengt Lundin
 5. (?) Jonsson
 6. Kalle Karlsson
 7. Hilmar Forsgren
 8. Ossian Tegenfeldt
 9. Birger Rehnmark

Hjärnverkstaden

Bild 4. Övre vänstra hörnet:

 1. Sixten Andersson
 2. (?)
 3. Sven Arne Gollersteg
 4. Lennart Tegenfeldt
 5. Bernt Hedin
 6. Sven Persson
 7. Runo Sjöstedt
 8. Rolf Hammarstedt
 9. Gunnar Jonsson

Hjärnverkstaden

Bild 5. Övre högra hörnet:

 1. Curt-Ivan Hammarström
 2. (?)
 3. Rolf Bergström (?)
 4. Ruben Westman
 5. Oskar Höök
 6. Anders Andersson
 7. (?)
 8. Roland Abramsson
 9. (?)
 10. Oliver (?)

Som synes finns några frågetecken kvar, och ibland saknas för eller efternamn. Torsten Anderssons handstil var ganska bra, med en exemplarisk lista, men skribenten måste reserveras sig för några möjliga feltolkningar. Hör gärna av Er till Redaktionen ifall frågetecknen kan rätas ut eller om det finns fler intressanta ”fabriksbilder”.

Historia av denna sort är viktigt. Många personer i bilden har koppling till Hörneå by. Exempelvis Bertil Forsgren är en fortsatt stark bybo. Det fotas ganska lite på arbetsplatser, nu som då, trots att en betydande del av personers liv och leverne utspelar sig på dessa platser. Skribent och Redaktion får tacka Torsten för detta bidrag av historia.

Gunnar Engström, 2011-02-01

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se