Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Tord Frölings tankar om skoteråkning

Skog och fritid

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Tord Frölings tankar om skoteråkning

Beckenskogen är känt för fina skoterleder. Mjösjöstugan är ett populärt tillhåll. Det finns säkert läsare som tycker att pratet om skidspår är tröttsamt i jämförelse med skoteråkning. Vi ska här extrahera några inkommande synpunkter, från Becken-Webbens egen IT-konsult Tord Fröling. Tords e-mail, handlade om spår i skogen. Några speciella och roliga budskap har plockats ut, med lite redaktionell anpassning. På frågan om skidor och skoterspår kommenterade Tord:

Ja, det är nästan omöjligt att få ha ett skidspår ifred numera. Å andra sidan är det ju många skidåkare som åkt sönder skoterleden också! 

Dessutom, Becken-Webben gav en liten abrovink om en skoter som hade forcerat en tallplantering inne på Ängersjöskogen. Bilden återges ånyo. Kring detta hade Tord följande ord: 

Det måste vara någon marodör som kommit loss därborta i Ängersjö men jag är av den uppfattningen att det lilla en skoter kan ställa till med är inget jämfört med vad älgarna käkar upp. Man har sett därborta längs vägen vad älgarna bryter ner toppar och frossar mitt i planteringarna dag efter dag. Detta går aldrig jämföra med att en skoter kört på en och annan planta.

Skoterspår

Bild 1. Skoterspår bland Ängersjötallar.

Naturligtvis kan man inte annat än att hålla med Tord om att älgarna är matvrak. Angående bilden kommenterar Tord:

Man ser på spåret att det inte är en "nöjesmaskin" som gått fram där. Den som kör i obanad terräng och lössnö vet hur lätt det bär av i sidled och då kan lätt någon liten planta eller träd råka illa ut av misstag som det ser ut att ha gjort på bilden. Det kanske vara skoteråkarens egen planta :-) Jag tycker för övrigt att skoteråkarna sköter sig bättre nu än tidigare år när man såg spår kors o tvärs genom skogarna här runt.

Den förmodade skoterbonden hade övat racing på en närbelägen myr bakom tallplantorna, visade det sig. Även skogsbönder måste få ha lite roligt. Men, det sista måste man hålla med Tord om. Förr om åren var det inte många kvadratmeter av skogen som inte hade berikats med skoterspår. Idag håller sig skotrarna utmed avsedda leder, mestadels.

Denna artikel tillkom spontant för att balansera diskussionen på Becken-Webben, om skotern. Ett stort tack till Tord Fröling, till skoterns försvar.

Skoterspår

Bild 2. Skoter och skidor på Degermyren. Man förstår Tords oro över att skidorna kör sönder skoterspåren.

Gunnar Engström, 2010-03-07

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se