Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Tord Fröling bekänner busshyss!

Hörneåbor berättar

Läsare berättar

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Tord Fröling bekänner busshyss!

Bybon Tord Fröling kommenterar här Hans Näslunds berättelse om ”buss-hyss” på vintern.

Jag läste Näslunds bekännelse om tolkning efter bussar mm spännande. Jag har samma bekännelse att göra. Det är kanske dags att berätta nu. Mina föräldrar är ju borta så dom behöver inte förfäras över detta. Vi bodde inte i Hörnefors på den tiden utan i Klemensnäs, 13 år gammal (dvs 1955) och märkligt nog hade vi samma fyr för oss där, utan att känna till Näslunds bravader. Facebook fanns ju inte då :-) ¨

När bussen från Skellefteå till Skelleftehamn passerade Klemens som vi kallade samhället, så passade vi på att hoppa på bak och åka till Bergsbyn och hoppa av där vid en hållplats. Där gällde det sedan att komma på en ny buss som gick tillbaka till Klemens annars blev det till att springa eller gå 5 km hem igen. Oftast lyckades vi komma på och hålla oss fast där bak i reservhjul och annat därbak på bussen.

Full vinter och snörök gjorde bara det hela mera spännande. Man var vit som en snögubbe efter fem km tolkande. Inga olyckor kan jag minnas men vid ett tillfälle dök en polisbil upp när vi hängde därbak på bussen. Mitt i samhället hoppade vi av och sprang undan i djupsnö och runt en byggnad inne på Scharins fabrik i närheten.

Vi arrangerade också en tolkning efter bil med en kille som vi kände. På isgata och med pjäxor på fötterna gällde det att komma upp i 100 km tim och sedan släppa och glida så långt det gick och avsluta gm att vinkla pjäxorna och styra ut i en snödriva. Timmerbilarna hade ofta kättingar på hjulen på den tiden vilket gjorde att det vibrerade oerhört under fötterna när man kom upp i fart i spåren. Landningen fick inte avslutas med för hög fart ty då kunde det göra ont att hoppa ut i en hård snödriva. Lyktstolpar fick man också undvika liksom att se till att man inte mötte någon bil under färden men det skötte oftast chauffören bra gm att reglera farten och se upp.

Mer har jag inte att bekänna för närvarande. Vi gjorde ju nästan inga busstreck på den tiden:-) Tur att man lever.

Tord Fröling 2017-03-07

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se