Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Torbjörn Hammarström - en vandring på Hamnskär - del 4

Ågern och Hamnskär titelsida

Hörnefors Historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Torbjörn Hammarström - en vandring på Hamnskär - del 4

Här följer den fjärde och sista artikeln om rundvandringen på Hamnskär med Torbjörn Hammarström. Läsare hänvisas till de tidigare artiklarna för bakgrund; första, andra, och den tredje artikeln i serien. I korthet, Torbjörn växte upp på Hamnskär och minns miljöer och boende som artikelserien "Ågern och Hamnskär år 1944" berättar om. Torbjörn blev polis i Hörnefors, och är nu pensionerad.

Hamnskär 1944

Bild 1. En karta över fastigheter på Hamnskär 1944, se länk till tidigare artikel.

Denna den fjärde artikeln går i kulturens tecken, med koppling till Erik Gardfors (Erik ses i bild 3) men även Berndt Egerblad. Vi börjar med att berätta om Gunnar Gardfors, som tillhörde de ”stora herrarna” vid Hörnefors Sulfitfabrik. Han stod disponent Ernst Planhammar nära. Skribenten, som inte har en aning vill erinra om att Gunnar Gardfors var överingenjör.

Gunnar Gardfors och fru Margareta bodde lite avskilt på Hamnskär i hus nr 19. Huset var beläget ut mot vattnet och Tuppholmen (övre högra hörnet av bild 1). Huset ter sig idag lite simpelt, i bild 2, men var nog då en arkitektonisk variant av så kallad funktionalism, eller ”Funkis”. Vill man läsa mer om Tuppholmen så hänvisas till den föregående artikel nr 3 i serien, men även diverse naturbilder på Becken-Webben.

Hamnskär nr 19

Bild 2. Hamnskär nr 19

Torbjörn berättar att Gardfors ägde aktier i Umeå Ångbryggeri AB. Vid ett tillfälle minns Torbjörn hur Margareta Gardfors bjöd honom på en flaska läsk. Den tanke som Torbjörn då fick var att det nog borde funnits potential att bjuda på mer än en flaska läsk från detta Ångbryggeri. Ibland får man nöja sig med det lilla, men visst…. Som parentes kan nämnas att även Becken-Webben intresserat sig för bryggerier, med fokus på det konkurrerande Berghems Bryggeri.

Torbjörn berättar att Gunnar Gardforsen var kort till växten men stridbar och med bestämda åsikter. Vid ett tillfälle kom Torbjörns far Dag Hammarström i ordväxling med Gunnar. Dag skötte en maskin som han och Gunnar hade olika åsikter om hur den skulle hanteras. En sådan händelse satte nog sina spår i minnet, att opponera sig mot självaste överingenjören. Torbjörn erinrar om ett revynummer på Hörneforsgården med titeln ”Gardforsen, var liten men strid”. Skribenten måste reservera sig för feltolkningar av detta, men så antecknades.

Gunnar och Margareta Gardfors hade tre barn - Ulla, Erik och Lars. Dessa var ungefär i Torbjörns ålder.  Dotter Ulla och sonen Erik var duktiga gymnaster berättar Torbjörn. De kunde gå på händer, till exempel nedför en trappa. De uppträdde på Hörneforsgården vid någon julfest eller motsvarande, kommer Torbjörn ihåg.

Hörneforsgården var unik berättar Torbjörn. Becken-Webben kan konfirmera detta påstående, vilket berörts i ett referat i anslutning till Gunnar Nordahl. En gång kom Riksteatern på besök till Hörneforsgården, och Torbjörn fortsätter att berätta om en jultillställning då Torbjörn blev uttagen till att sjunga, ”det ska vara en cowboy med lasso, som kan hantera ett gevär…

Den kulturella nivån var uppenbart hög i Hörnefors. Rektor på skolan hette ju Ossian Egerblad, med sonen Berndt Egerblad som även han var lärare på skolan i Hörnefors. Berndt Egerblad var ju densamme - känd från TV och musikprogram - och nu tyvärr bortgången. Det berättas på Wikipedia att Berndt var född i Dalarna men växte upp i ”Umeå”. Han var verksam som folkskollärare mellan åren 1955-1967. Han utbildades sig vidare till TV-producent 1969.

Erik Gardfors 2016

Bild 3. Erik Gardfors (till vänster i bild) i ett möte 2016. Detta var vid en disputationsmiddag vid Umeå Universitet med gemensamma bekanta. Redaktör Lena Lindholm hade självaste Erik Gardfors som bordskavaljer. Här ses Skribenten tillsammans med Erik. Vi kan nämna att Erik utbildade sig till guldsmed och drev en mycket känd sådan butik och verkstad i Umeå. Idag har Erik gått i pension.

Vi återgår nu till Torbjörn Hammarströms minnen från Ågern. För nytillkomna läsare kan nämnas att Ågern är den landtunga som förbinder fastlandet med Hamnskär. Vi hänvisningar till alla tidigare artiklar på detta tema. Hamnskär var ju uppenbart ett skär och ö då den namngavs. Namnet "Ågern" är liktydigt med ”Agern” och ”Ögern” och liknande namn finns utmed hela kustlinjen. Det sistnämnda ”Ögern” ger nog bäst fingervisning om vad som menas - en tidigare ”ö” - som med landhöjning fått kontakt med fastlandet. Så sent som för 500 år sedan fanns inget Ågern, för att därefter stiga upp som en ö ur havet. Även detta var ett tema på Becken-Webben med nästan arkeologisk historia från mellandagarna anno 2008.

Torbjörn berättar att i närhet till Idrottshuset fanns ett bostadshus som inte var utmärkt på kartorna. Huset hette ”Bråvalla”. Där bakom fanns även skyddsrum med tjocka väggar av stockar i tre lager. Dessa låg utmed Idrottshuset. Idag är Idrottshuset stängd och igenbommat av okända skäl. Men, inte långt därifrån finns en ny idrottslokal vid Hörnefors skola. Den heter just ”Bråvallahallen”, och dess namn får härmed sin förklaring. Även det närbelägna Hörnefors Badhus bär liknande namn, ”Vallabadet”.

Med dessa ord avslutas detta referat av Torbjörn Hammarströms minnen. Becken-Webben vill tacka Torbjörn för hans engagemang.

Gunnar Engström, 2017-02-05

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se