Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Torbjörn Hammarström - en vandring på Hamnskär - del 2

Ågern och Hamnskär titelsida

Hörnefors Historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Torbjörn Hammarström - en vandring på Hamnskär - del 2

Här följer del 2 av rundvandringen på Hamnskär tillsammans med Torbjörn Hammarström. För bakgrund hänvisas till den första artikeln i serien. Torbjörn växte således upp på Hamnskär, i hus nr 11. Dit flyttade familjen Dag och Elin Hammarström då Torbjörn var 1 år gammal, ca 1944. Fader Dag jobbade på Fabriken. Brist på bostäder gjorde dock att man var hänvisad till boende i Häggnäs ca 1 mil norrut utmed Hörneån.

I denna artikel nr 2 kommer det handla om bland annat avlopp eller snarare brist på avlopp i det gamla Hörnefors. Detta har tidigare varit ett diskussionsämne på Becken-Webben, att läsa om i tidigare artiklar.

Karta Hamnskär

Bild 1. En kartbild av Hamnskär, tagen från topografisk karta 1971. Notera den röda pilen som beskriver vandringen i denna artikel del 2. Pilens början är där det startade i artikel del 1.

I artikel del 1 tillryggalade vandringen bara 100 m. Artikel del 2 adderar hela 200 m till den sträckan, ned mot vattnet på östra sidan av Hamnskär. I bild 3 ses sällskapet stå nedanför det kvarvarande huset Hamnskär nr 14. För att sätta nr 14 på kartans återges kartan som ritades över fastighetsbeståndet så det såg ut 1944 (bild 2).

Hamnskär 1944

Bild 2. En karta över fastigheter på Hamnskär 1944, se länk till tidigare artikel. Nr 14 finns kvar idag, på östra sidan av Hamnskär (uppåt i bild).

Nedanför hus nr 38, det skära huset som kallades "skärgården", fanns den så kallade slaskbryggan. Skribentens anteckningar av Torbjörns ymniga berättelse är lite otydliga kring den här detaljen, men tycks säga att på Ågern fanns ett flertal "slaskhus". På Hamnskär fanns bara ett sådant, om än stort. I övrigt användes slaskbryggan. Det som nu återstår av bryggan är ett betongfundament.

Det hela måste ha liknat en stor trampolin, där man gick ut och tömde slasktunnan och allehanda pottor direkt ut i Bottenviken. Torbjörn berättade vidare att mellan hus 11 o 12 (se bild 2) fanns ett potatisland.

Slaskbryggan på Hamnslär

Bild 3. Torbjörn blickar ut över Bottenviken, dit man styrde slasktunnan och tömde.

Torbjörn berättade att husen nr 10, 11, 12 o 38 fick avlopp ca 1952-54. Innan dess hade man bara slaskhus och bryggan, och utedass. Vidare berättas att man då även installerade ett badkar på vinden. Detta var av sten (betong). Ett betongbadkar känns ju annars mer passande i källaren, på stadig grund, men så var det inte!

Fundamentet för bryggan står idag högt över vattenytan på en klipphäll som kan beskådas i bild 4. Då det anlades för snart 100 år sedan var vattenytan ca 1.5 meter högre än idag med hänsyn till landhöjningen.

Slaskbryggan

Bild 4. Fundamentet till slaskbryggan. Redaktör Lindholm håller sig fast för att inte spolas ned i vattnet. Sanningen är snarare att avståndet till havsbandet är betryggande, efter 100 års landhöjning Då det begav sig göts nog fundamentet så nära vattnet som möjligt.

Strax norr om där slaskbryggan fanns (mot fastlandet till) gjordes en utfyllnad med sten. Ulf Hahlin berättade att i den stenhögen begravdes en Ford Eifel. Forden tillhörde Ulfs far. Den hade tjänat ut och skrotades på detta ärofulla sätt på Hamnskär.

På kartan i bild 1 ses i nedre högra hörnet namnet "Tuppholmen". Torbjörn berättar att där bodde gubben ”Sved”. Han var elak (tyckte Torbjörn), och han hade höns därav namnet på holmen. Till holmen gick man över en smal bro av två planks bredd, av dimensionen 2x5’, nämner Torbjörn. Landhöjning och utfyllnad har nu skapat en landförbindelse dit. Då Tornbjörn var ung kunde vågorna skölja över sundet till Tuppholmen.

Gunnar Engström, 2016-12-30

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se