Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Torbjörn Hammarström - en vandring på Hamnskär - del 1

Ågern och Hamnskär titelsida

Hörnefors Historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Torbjörn Hammarström - en vandring på Hamnskär - del 1

Under våren 2016 skrevs en serie artiklar om hus på Ågern och Hamnskär, med mantalsräkning 1944. För nytillkomna läsare kan berättas att dessa områden byggdes upp parallellt med bildandet och driften av Hörnefors Sulfitfabrik vid 1900-talets början. Där bodde alla, arbetare som disponent i olika hus. Artikelserien resulterade i många uppskattande mail och kommentarer. En som hörde av sig var Hörnefors tidigare poliskonstapel, den nu pensionerade Torbjörn Hammarström. Torbjörn växte upp på Hamnskär och gladdes av artikelserien. Han erbjöd en rundvandring där och berättelser från sin ungdom.

Vi delar upp detta material i ett par artiklar, och visar lite bilder. Det var korta anteckningar som hanns med under samtidigt vandring på Hamnskär. Med på vandringen var Ulf Hahlin med fru Gerd Ceder från Becken by. Ulf var själv uppvuxen på Ågern och fyllde i med detaljer till berättelsen.

Karta Hamnskär 1971

Bild 1. En kartbild av Hamnskär och omgivande öar, från topografisk karta 1971. Notera den röda ramen runt namnet Festholmen, och, ring i höjd med orden "Pappersbruk", som anger start för vandringen bild 2.

Vandringen på Hamnskär startar i kröken där Industrivägen bryter av längs med Pappersbruket (bild 2). Här blickar Torbjörn ut över fjärden åt öster, och tvärs över mynningen av Hörneån (jämför bild 1). Där på andra sidan ligger Festholmen. Att ön fått detta namn var lika enkelt som dess namn, för dit rodde man över för fest. Det kan även vara så att där fanns en dansbana, vilket Skribenten i så fall inte hann anteckna.

I bild 2 ses en skylt som pekar mot Bergsvägen, som var en avstickare till Industrivägen. Detta antyder ett berg. Hur det förr såg ut uppför vägen kan man se i denna länk. Torbjörn berättade om backen nedför berget på baksidan av fabriken, där åkte man skidor, och Torbjörn kallar den för "pisten". Idag imponeras man inte över den backen, men annat var det väl då.

Hammarströms rundvandring

Bild 2. Torbjörn ses i svart jacka i mitten. Till vänster Ulf Hahlin och fru Gerd Ceder. Under skylten står Redaktör Lindholm, och bakom kameran Skribenten. I bakgrunden ses den backe som Torbjörn benämner "pisten". En annan detalj är platsen för skylten, här stod fastigheten "Hamnskär nr 15", som fick stryka på foten i och med fabrikens utbyggnad.

Torbjörn berättar om ”Olle-Mora” som bodde i Hamnskär 12:an (familj nr 7). Olle-Mora var mor till William Johansson som i sin tur var far till Gunnar Johansson. Den senare, Gunnar Johansson, har figurerat ett flertal gånger på Becken-Webben med text och kommentarer.

 

Uthus tillhörande nr 14

Bild 1. Uthusen var rejäla. Här ett kvarvarande sådant i anslutning till huset Hamnskär nr 14.

Hus 38 på Hamnskär finns inte längre. Det låg ut mot vattnet åt öster. Torbjörn berättade att huset kallades ”Skärgården”, för att den var skärt till färgen. Detta är ju nästan likt Göteborgshumor. Inom kort återkommer vi med fler minnen från Hamnskär. Läsare får gärna fylla i med mer information.

Gunnar Engström, 2016-12-21

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se