Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Topografi och vatten

Topografi och vatten - titelsida

Hörneå för 8000 år sedan

Hörneå för 6000 år sedan

Hörneå för 5000 år sedan

Hörneå för 4000 år sedan

Hörneå för 3000 år sedan

Hörneå för 2000 år sedan

Hörneå för 1000 år sedan

Bjennön och Vadet för 500 år sedan

Hamnskär för 500 år sedan

Storhamnen och Blågrundet för 500 år sedan

Strandgården år 1685

Bäcksvadet på 1770-talet

Hamnskär på 1770-talet

Storhamnen på 1770-talet

Hörneå hamnar 1809

Hörneå hamnar på rysk karta 1809

Hörneå hamnar 1902

Hörneå hamnar 1948

Skeppsholmen i Bäcksvadet

Storhamnen år 1808

Skeppsholmen i Bäcks by

Strandgården i Stranna

Tjuf-tjern - sjön som försvann

<<<>>>

Vägar

Hörneås Fornhistoria

Topografihistoria

Skidspår i bronsåldern

Den glödande stenkulan i Granberget

Christer Engman – om – Sveriges Historia

<<<>>>

Hörneå historia

Hörnefors historia

Konst och Kultur i Hörneåfors

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Topografi och vatten

En av de första artiklarna på Becken-Webben handlade om topografihistoria. Året var 2008, strax inför nyår. Artikeln hade fokus på de första 2500 åren. Då - ca 500 år före vår tideräkning - fanns stor aktivitet i området som manifesterade sig i en mångfald av bronsåldersrösen i skogarna runt dagens by.

Sedan dess har det skrivits diverse artiklar om byns gamla historia. Dessutom skapades en titelsida kallad "Fornhistoria". Nu blir det åter aktuellt då vi ska inventera vattenvägar och hamnarna i södra Västerbotten. I mer modern tid - de senaste 500 åren - fanns tre hamnar i anslutning till dagens Hörneå. Innan dess fanns en mängd av andra intressanta sjövägar till det som idag är Västerbottens inland. Vi börjar historien för 8000 år sedan.

Ravelkläppsröset

Ravelkläppröset - en historisk plats med olika funktion genom åren - och för 2500 år sedan omgiven av vatten. Vi återkommer till detta röse i denna artikelserie. Foto: SvenErik Bergström.

Vill man se en animerad film om landhöjning (med fokus på södra Sverige), kan man trycka på denna länk.

Gunnar Engström, 2023-10-29

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se