Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Tjuf-tjern - sjön som försvann

Topografi och vatten - titelsida

Hörneå för 8000 år sedan

Hörneå för 6000 år sedan

Hörneå för 5000 år sedan

Hörneå för 4000 år sedan

Hörneå för 3000 år sedan

Hörneå för 2000 år sedan

Hörneå för 1000 år sedan

Bjennön och Vadet för 500 år sedan

Hamnskär för 500 år sedan

Storhamnen och Blågrundet för 500 år sedan

Strandgården år 1685

Bäcksvadet på 1770-talet

Hamnskär på 1770-talet

Storhamnen på 1770-talet

Hörneå hamnar 1809

Hörneå hamnar på rysk karta 1809

Hörneå hamnar 1902

Hörneå hamnar 1948

Skeppsholmen i Bäcksvadet

Storhamnen år 1808

<<<>>>

Hörneås Fornhistoria

Topografihistoria

Skidspår i bronsåldern

Den glödande stenkulan i Granberget

Christer Engman – om – Sveriges Historia

Skeppsholmen och skepp

Strandgården i Stranna

Tjuf-tjern - sjön som försvann

<<<>>>

Hörneå historia

Hörnefors historia

Konst och Kultur i Hörneåfors

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Tjuf-tjern - sjön som försvann

I arbetet med hamnar och gamla kartor blir sjöar referenspunkter för att orientera sig. Kustlinjen ändras mellan kartor och år medan sjöar på fastlandet består. Detta gäller inte "Tjuf-tjern". Denna sjö försvann spårlöst på kartor vid slutet av 1800-talet. I artikeln om "Strandgården i Stranna" började mysteriet bli begripligt.

Bild 1. Här har tre kartor över Storskifte 1808 sammanförts till en sammanhängande bild.

I bild 1 förstår man bättre att Bjennön och Bäcksvadet var och är en del av Bäcks by. Stigen över skogen är rak. Detta är mindre uppenbart då man kör vägen över Riks-13 från Hörnefors mot Norrbyn för att svänga av mot Bjennön, en sträcka som blir betydligt längre.

Bild 2. Kartan i bild 1 i högre förstoring.

I bild 2 ses flytten av Strandgården 1927 - i den röda pilens riktning - från ängarna i öster till åsen i väster. Sjön "Tjuf Tjern" erbjöd strand mot Strandgården. Sjön var dock borta 1927, och den försvann redan på Generalstabskartan 1902/1907. Något har hänt - som berättas mer om i bild 3.

Bild 3. "Tjuf-Tjern" är utdikad, vilket är uppenbart på Lantmäterikarta från 2023 som här är lagd ovan kartan för Storskifte 1808.

"Tjuf-Tjern" har idag ersatts av sankmark, men myren har behållit namnet "Tjuvtjärn". Backar man tillbaka till 1700-talet hette sjön rätt och slätt "Tjern" utan "Tjuf". Varför sjön fått epitetet "Tjuf"är oklart. Kanske hade en tjuv sänkt stöldgods i den?

Bild 4. Albert Johansson framför sina idrottspokaler. Ur boken "Hörneå - vår by, dess historia" och i artikeln Strandgården i Stranna.

I artikeln om Strandgården i Stranna där det berättades om Albert Johanssons som kraftkarl och hans utdikning av Gräftsjön, dyker tanken upp att det var Albert som även dikat ut "Tjuf-Tjern". Dit flyttade han huset och det berättas i den tidigare artikeln att han skapade sig lite odlingsmark bakom huset. Denna mark kan ha varit botten av "Tjuf Tjern".

En annan orsak till att dika ut "Tjuf Tjern" vore att se om där fanns någon skatt. Om detta vet vi intet.

Gunnar Engström, 2024-01-07

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se