Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Timmerrullare på Sulfitfabriken

Hörnefors historia

Hörnefors Fabrik

Kenneth Eklunds bilder

Startsida

Timmerrullare på Sulfitfabriken

Här tar vi en titt på ytterligare ett foto från Kenneth Eklunds USB. Denna gång hälsar via på hos timmerrullarna. Detta yrke har Becken-Webben berättat om tidigare. Likt "massalämpare" tillhör "timmerrullarna" ett dåtida yrke. Idag är det nog få som orkat med jobbet som timmerrullare. Arbetsmiljöverket hade haft negativa åsikter.

Bild 1. Bild märkt "Timmerrullare". Tyvärr känner vi inte namnen på de unga herrarna.

Man bör notera skillnaden mellan "timmer" och "ved". Egentligen borde yrket ha hetat "vedrullare", förvisso mindre fashionabelt. Råvara till massaindustri brukar benämnas "ved", medan råvara till sågindustri är "timmer". Sågtimmer är stockar som lämpade sig för plank, medan massaved var det övriga bland skogens träd, då som regel barrträ.

Bild 2. Samma som i bild 1.

På samma sätt bör man skilja på "papp" och "papper". Papp är pappersmassa, tillverkat i "massafabrik". Papp ser ut som ark av "papper", men! Papper är produkten av pappersmassa, tillverkat vid ett pappersbruk. Förmodligen var yrket "timmerrullare" samma begrepp inom pappersindustri och sågverk, oavsett stockens karaktär.

Bild 3. Samma som i bild 1.

I Skribentens olika artiklar om Hörnefors Sulfitfabrik och dess nedläggning 1982 var det svårt att särskilja på dylika begrepp - papp och papper - i synnerhet då man inte satt sin fot på fabriken. Omärkta bilder från fabrikens sista dagar var fotat antingen i "pappsal" eller från "papperstillverkning", vilket var en utmaning. Pappersmassa har olika tillverkningsprocesser och därmed typer, för att inte tala om papprets alla varianter och indelning, för vidare läsning på annat håll.

 

Bild 4. Fotot var ett för tiden typiskt "monterat kort", märkt "Fotograf Amedé & Co, Holmsund".

Fotoateljé Amedé höll till i Holmsund. För utomstående kan nämnas att Holmsund är ett samhälle i kustbandet sydöst om Umeå, ca 3 mil norr om Hörnefors. Även där fanns massafabrik och sågverk. Att bilden finns på Kenneth Eklunds USB talar dock för att personer känts igen av någon, såsom varande från Hörnefors. Att bilden inte är från ett sågverk, exempelvis Mo Ångsåg på Norrbyskär, bedöms troligt då stockarna i bakgrunden av bild 1 uppenbart inte lämpar sig för sågning.

Fotograf Amedé & Co återkommer på diverse bilder från Hörnefors, och även i arkiven till Hörneås egen fotograf Algot Engström. Även om Algot Engström verkar ha hållit sig borta från Fabriken, som har nog inte upplevde som speciellt konstnärlig, så kan man tänka sig en koppling. Enskilda fotografer kan ha anlitat "ateljéer" för framkallning och montering av sina alster. Under senare år hade Algot egna vykort på hård papp, märkt med hans namn i relief och djuptryck. Men, fotot i bild 1 kan vara äldre än då Algot (född 1887) började fotografera vid mitten av 1910-talet. Dessutom tycks bilden vara från då den "elektriska luftbanan" var i drift, som ersattes mot 1920 av så kallat decauville-spår och kabelkran i vedgården. På den gamla tiden korslades stockarna, för hand av timmerrullare likt sågade plank. Detta ses i bild 1, för att senare ersattas av timmervältor och mekanisering med kabelkran. Förvisso, även senare ser man på bilder att timmervältornas ändar hade korslagd ved, med andra ord - oklart argument.

I Algots gömmor fanns en bild från då Rosornas Kyrka grundlades, 1906-1907. Även detta foto var märk Fotograf Amedé & Co. Således och möjligen kan fotot i bild 1 vara ungefär samtida, från Fabrikens tidigast år. Fabriken körde igång sitt första massakok på hösten 1906. Vi stannar där, utan ytterligare spekulationer.

Gunnar Engström, 2019-01-12

Besökare