Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Till minne av - Karl-Erik Bergström

Till minne

Reportage

Skog och fritid

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Till minne av - Karl-Erik Bergström

Hörneåbon Karl-Erik Bergström fyllde nyss 100 år. Det är en bedrift att passera 100 år, och därtill 34 dagar. Med sorg konstateras att Karl-Erik stilla somnade in sent på luciakvällen 2021-12-13.

Som 100-åring har Karl-Erik varit och förblir en del av byn och dess historia. Delar av detta är sedan tidigare berättat på Becken-Webben, bland annat i artikeln "Gunborg Wikners bilder". Gunborg var en yngre syster till Karl-Erik. Karl-Erik var äldst i syskonskaran följd av Sven, Rolf, Ingegärd, Sture, Lars-Olof och Gunborg. Karl-Erik var gift med Viola, som tyvärr gick bort 1998. Mer om Bergströmmarna kan läsas i andra artiklar:

Anders Ersson 92 år
Erik Bergström 90 år
Gammel-Bergströms

Karl-Erik sörjs närmast av sönerna Sven-Erik och Alf, samt av systern Gunborg.

Till Minne

Karl-Erik Bergström

Bild 1. Här ses Karl-Erik sittande till höger. Till vänster Gerda Davidsson (Engström, född 1924) och bakom Karl-Erik ses brodern Sven Bergström (född 1923 och dessvärre bortgången 2014). Tillfället var Hörneå hemvändardagar sommaren 2006.

Till Minne

Karl-Erik Bergström
Född - 8 november 1921
Död - 13 december 2021

Dessa ord skrevs av Gunnar Engström, 2022-01-01

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se