Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

The Bridges of Håknäs County

Sågen i Håknäsbacken

Hängbron i Håknäsbacken

Öre-Håknäs-Långed 14 km runt

Håknäs Gå - nyårsdagen 2019

<<<>>>

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

The Bridges of Håknäs County

Här fortsätter artikelserien ”Utpost i Coronaland” som kombineras med lokalhistoria. Fokus är på vattendrag och broar, därav titeln. Byn Hörneå, och dessa hemsida – även kallad ”Becken-Webben”, har sitt namn efter byn Hörne, vid forsen där ån flöt fram, en å som fick namnet Hörneå. Byn låg där dagens E4 passerar Hörnefors, ett område som idag kallas "Bruket" efter det gamla järnbruket.

De som bor längre uppströms Hörneån vill gärna kalla samma vattendrag för ”Hörnån”, exempelvis där vattendraget passerar byn Hörnsjö. Dessa skillnader skapar ibland otydlighet, exempelvis ifråga om Fiskevårdsområdet som heter ”Hörnåns FVO” istället för ”Hörneåns FVO”.

I dagens artikel förflyttar vi oss ca 20 km söderut till det större vattendraget Öre älv. Kulturbygden kring detta orörda vattendrag har stora förtjänster. Här har Becken-Webben gjort mängder av vandringsreportage, som läsare nog uppmärksammat och senast om kvarnen och sågen i Håknäsbacken. Här ger vi fokus på broarna som passerar älven. Inom en sträcka av 5 km kan man räkna hela fem broar, från Strömsör i söder till Långed i norr.

Bra närkontakt med broarna får man genom att vandra Öreälvsleden. Denna led behöver lite underhåll på sina håll. Men, strapatserna bidrar till att vandringen blir mer utmanande och minnesvärd, så länge man inte ramlar ned i älven i branta strandbrinkar. Vi återkommer till vandringsleden i en kommande artikel. Här ska vi tittar på några bilder av broar. Broarna beskrivs i kronologisk ordning från när de byggdes, i alla fall vad som är känt om dem.

Bron i Långed

Bild 1. Bron i Långed, som även visades i en artikel för exakt ett år sedan. När man passerar bron känns den ganska modern på ovansidan. Tittar man under bron inses åldern. Bron har modifierats till en balkbro av stål och betong. Brofundamenten är av kallmurad sten. På fundamentet i bild ses tre stödpunkter för stockar som del av en tidigare fackverkskonstruktion. Bilden är bearbetad i photoshop för att se detaljer på undersidan.

Bron i Långed

Bild 2. Vårflod i Öre älv. Man noterar skylten till höger, som visar vandringsleden med pil att passera genom valvet i bron. Där är det nu rejäl med strömmande vatten.

Bron i Långed

Bild 3. Brons stenar har mängder av inhuggna signaturer och datum. Detta lär vara de som byggde bron för snart 150 år sedan. Här ses signaturen IHL 1876 6/5.

Bron i Strömsör

Bild 4. Bron i Öre/Strömsör tillkom vid början av 1900-talet. Själva bron är tillverkad i Stockholm, vid Bergsunds mekaniska verkstad år 1911. Detta kan läsas om på annat håll. Se även artikeln om genomfartsleder i Hörnefors.

Bron i Håknäsbacken

Bild 5. Håknäsbackens vackra hängbro är nyss beskriven i en parallell artikel. Det kan ha förekommit en annan brokonstruktion innan den som finns där idag. Dagens bro dateras till år 1932, med renoveringar under senare år.

Bron E4

Bild 6. Bron över Öre utmed E4 passeras fort, utan större eftertanke. Det man dock funderar på är alla skyltar som berättar om vägarbete och renovering. Något sådant ser man inte röken av när man kör på E4:an. Men, när man tittar under bron ses en annan verklighet. Att gå över bron har bara gjorts en gång, dagen till ära, av Skribent och Redaktör. Bron har inget stort utrymme för gångtrafikanter eller cyklister. Då stora lastbilar passerar känns det trångt.

Bron E4

Bild 7. E4-bron över Öre älv från sidan. Denna bro tillkom då dagens E4 drogs fram genom skogen, mot Umeå kring år 1960. Några bilder från E4:ans öppnande kan ses i Esbjörns album, via denna länk.

Bron E4

Bild 8. Under E4-bron över Öre döljer sig en betydande arbetsplats.

Botniabanans bro

Bild 9. Den sista bron är inte många som sett, den nya Botniabanan. Bron ligger mellan den i Håknäsbacken och E4-bron.

Botniabanans bro Håknäs

Bild 10. Järnvägsbron är ingen speciell skönhet, men istället funktionell. Året var 2010, då Botniabanan invigdes. Becken-Webben var där.

Botniabanan

Bild 11. Bilderna till denna artikel är resultat av vandringar utmed vägar, skog och i natur. Bilderna är hämtade från tre nyliga vandringar, på tillsammans ca 35 km. I detta fall tvingades man vandra utmed banvallen till Botniabanan. Järnvägen hade skurit av en gammal väg utmed älven mellan Långed och Håknäsbacken. Här ses Redaktör Lena Lindholm stödja sig mot signalstolpe nr 42, en tallplanta som tyvärr dött. Inte undra på att tåget har problem med tidtabellen.

Gunnar Engström, 2020-05-01

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se