Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Tallträsk
-ett sommarminne

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Tallträsk

- ett sommarminne

Om man åker från Hörneå kommer man kanske till Tallträsk efter några timmar. Så heter en sjö och en by ca 2 mil nordväst om Bygdsiljum i norra Västerbotten. Vägen dit går utmed snirkliga grusvägar genom inlandets skogar. Vad har nu detta med Hörneå att göra? I princip ingenting! Svaret är ganska diffust och förtydligas i slutet av denna artikel.

Tallträsk

Bild 1. Badplatsen i Tallträsk

På en sommarresa 2010, mestadels på grusvägar från Hörneå runt Pajala och tillbaka till Hörneå via Tornedalen, stötte Skribent och Redaktör på byn Tallträsk, eller snarare dess badplats. Sällan har man skådat en badplats så prydligt och naturskön som den i Tallträsk. Tallträsk by är även den prydlig, men en bybo berättade att invånarantalet inte är som förr i tiden. Många byar i Norrlands inland börjar tyvärr tunnas ut. De unga flyttar till orter med arbetstillfällen. Hemman övergår från aktiva jord och skogsbruk till sommarbostäder. Detta till trots, har Tallträskborna vårdat sin badplats på ett exemplariskt sätt.

Tallträsk

Bild 2. Solnedgång över Tallträsk

Skogsbolagen underhållersina potentiella leverantörermed diverse tidningar – om skog. En av dessa tidningar – Din Skog – (bolagsnamnet utelämnas) anordnade en fototävling – om skog. I ett förhoppningsfullt tillstånd tänkte sig undertecknad vinna en bra GPS som pris, och skickade in bild 2. Någon GPS blev det naturligtvis inte, men skogsbolaget hade vänligheten att visa några bilder från tävling utöver den vinnande skogsbilden. Däribland exponerades bidraget med adress Hörneå – men – bilden har sitt ursprung en bra bit bort från Hörneå, men andra ord Tallträsk. Möjligen hade förutsättningarna varit bättre om man fotat ett träd, men det har mindre betydelse. Denna artikel skrivs till heder för byn Tallträsk, och som tack för deras utmärkta badplats! Ett besök i Tallträsk kan varmt rekommenderas.


Karl Gunnar Engström 2011-10-09

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se