Syster Ingeborg fyller 40 år

Solgårdens album

<<<>>>

Hörnefors historia

Hörneås historia

Startsida

Syster Ingeborg fyller 40 år

I denna artikel får vi en inblick i festligheterna på Solgården då ”Föreståndaren”, syster Ingeborg fyller 40 år. Albumets sida är framme vid ungefär 1956, så troligen var Ingeborg född 1916.

Syster Ingeborg på Solgården

Bild 1. Här ses en mängd av besökare på Syster Ingeborgs ”kalas”, för att använda ett nästan K-märkt ord. I fotoalbumet sägs ”Föreståndare Ingeborgs 40 års-dag med gäster”.

Syster Ingeborg på Solgården

Bild 2. Förstoring av bild 1 där damen till vänster är Syster Ingeborg.

Syster Ingeborg på Solgården

Bild 3. Förstoring av bild 1, på gästerna. I vänstra hörnet ser en ung dam med hatt och i högra dito ses en dam och en herre. Men, de tre herrarna i mitten har en lite annorlunda framtoning, eller hur man ska uttrycka det.

Syster Ingeborg på Solgården

Bild 4. Här är det glada herrar på löpande band. Från vänster ses Edvard Andersson, Petrus Sjöström, herr Berggren, Adolf Tavelin och längst till höger sitter Einar Lundström.

Syster Ingeborg på Solgården

Bild 5. Texten säger "Syster Ingeborg och Dolfred Grönqvist dansar till dragspelsmusik".

Den sista bilden är extra intressant. Dolfred Grönqvist var en belevad man, som bott i USA. Pappar Johan Grönqvist var handlare i Becken by, och bodde periodvis i USA. Familjen Grönqvist uppmärksammades i en av Becken-Webbens tidigaste artiklarna från 2009-01-06, med mycket text och få bilder. I de två avslutande bilderna i den artikeln kan en yngre Dolfred ses.

Gunnar Engström, 2017-04-05

Besökare