SvenErics snabbspår

Skog och fritid

Startsida

SvenErics snabbspår

Hörneå 20110223

Ny sträckning på snabbspåret! SvenEric rapporterar:

Det nya skidspåret går bra att åka, har kört några ggr. och det funkar!
Vad som gäller är att alltid hålla till vänster där man möter spåret ifrån andra hållet!
Spårets längd är ca 7 km. Lite löst i stavfästet på nya sträckningarna, annars fint.

Hörneå 2011-02-23Hörneå 20101230

Från Spårpatrullen meddelas:

"Nu är "SvenErics" 15 km Skidspår uppdraget, kommer kanske att vara lite löst så här i början, men annars ser det bra ut. Kanske kommer det bra till pass, nu finns chansen att motionera bort lite Julmat!

Hoppas på ett bra 2011, Vi hörs // SvenEric"

Spåret har samma dragning som förra vintern, se karta längst ner på sidan. Redaktionen tackar för att detta efterlängade spår nu åter är uppdraget. En nyårstur rekommenderas!

Hörneå 20100207

Becken Skidstadion har alla sorters spår, från naturupplevelse till elitspår liksom helt opreparerade spår med friåkning. Vi ska här stifta bekantskap med den snabbare sortens skidspår, en färd som naturligtvis även den ger prov på fin natur. Spåret utforskades på kvällen samma dag som Hahlins naturspår, den soliga söndagen den 7:e februari 2010. Skymningen började lägga sig över Beckenskogen.   

Bild 1. Inledningen på SvenErics snabbspår, från Becken Skidstadion löper spåret upp förbi ”Ragnhilds”.

Dessvärre tog spåret slut redan efter 400 meter. I villrådigt letande fortsatte skidfärden upp utmed kraftledningsgatan, med andra ord i skoterspåret.

Bild 2. Skoterspåret får tjänstgöra för skidåkning under letandet av det rätta spåret.

Bild 3. Vid Mjösjömyrens vägskäl inses att snödjupet är bra. Man får veta att det är 6 km till Hörnefors, 1 km till Mjösjöstugan och 40 km till Nordmaling, men inte hur djupt det är ned till myrtorven. Förmodligen är det drygt 1 meter på detta ställe.  

Bild 4. Mjösjön ser välfrusen ut på detta foto som blickar mot norr. Trots det, under skidåkning på isen ses vatten under snötäcket med risk för isbildning på skidorna.

Bild 5. På Ängersjösidan känns snön ovan och främmande. Mörkret börjar lägga sig.

Bild 6. Den förmodade sträckningen av SvenErics snabbspår besannas. Efter ca 500 meter från Mjösjön hittas spåret tvärs över kraftlinjen och löper utmed den korsande timmervägen.

Bild 7. Under en fotopaus ses en åkare komma fram ur mörkret i horisonten. Denne visar sig vara Gunnar Alskog från Ängersjö.

Gunnar Alskog är en av få kvarvarande skidlöpare i Ängersjö. Han hade färdats över Ängersjöns is i jakt på spår i skogen. Och, han var mäkta imponerad över detta fynd som han nu tänkte utforska i vinterskymningen. Han blev likaledes imponerad över Beckens ansträngningar till förmån för skidturism, och vill uttrycka sin stora uppskattning för SvenErics snabbspår. Han hoppas att Becken och Ängersjö kunde göra en gemensam spårsatsning, att förbinda byarna till ett större komplex av skidspår. Vi diskuterade även skidaktiviteter och Mjösjöstugan. Möjligen kunde man ordna en skidans-dag, med grillning i stugan. Frågan är dock hur många som skulle komma på en sådan begivenhet. Skribenten, Gunnar från Becken och Gunnar från Ängersjö var av samma uppfattning, att skotern tagit över i skogen till skidans sorg.

Bild 8. Efter den södergående raksträckan utmed Mjösjön och myr måste man sakta farten för att klara hårnålskurvan upp på Grusgropsvägen. Här kan älgtornsarkitektur studeras. Detta torn har en luftig konstruktion. Det tillhör inte ett av de mest populära i Hörneå jaktlag, och mig veterligen så är passet ersatts av den så kallade ”asplönn” uppe på berget.

Bild 9. En annan sevärdhet kan beskådas på denna bild. Det som snarast ser ut som en bronsåldersboning är den så kallade ”fågelkojan” på Ravelmyran. Den har stått här ganska länge.

Spåret leder ned genom en trång tunnel av skog tillbaka mot byn och kraftledningsgatan. Här får man följa skoterspåret 200 meter åt nordväst (mot Mjösjön till) för att sedan komma tillbaka på den så kallade ”vintervägen” och skidutflyktens start. Vintervägen har gamla anor, och var förbindelse mellan Becken by och Ängersjö, över isar och myrar.

Bild 10. Vintervägen (Becken-Ängersjö) tillbaka förbi Ragnhilds och sedan mot Becken Skidstadion.

Denna artikel tillägnas SvenEric Bergström och medhjälpare som dragit upp det fina spåret i skogarna runt Becken och Ängersjö. Spåret kan varmt rekommenderas, utan skoter.

Gunnar Engström, 2010-02-08

 

Tillägg 2010-02-09: Under stjärnhimmel och pannlampas ljus utforskade spårets fulla längd av skribent och redaktör. De mest avlägsna spåren hade inte provats i föregående artikel. Nu kom man till vändplanen vid vägens ände, en bit norr och väster om Mjösjön. Där kunde man släcka pannlamporna och beskåda stjärnhimlens fulla prakt i skogens totala mörker, en sann naturupplevelse.

Vi kan nu uppdatera kartan över Becken skidstadion (Bild 11). Även diverse stickspår och loopar utforskades. SvenErics snabbspår löper utmed Brännavägen och sedan Mjösjödalsvägen på Ängesjösidan av sjön. För att få vägarna korrekt har hjälp tagits av moderna kartor där dessa är utritade. Med diverse Photoshopmetoder kunde vägarna projicera över kartan för Becken Skidstadion. Således inses att man beger sig ganska långt bort i skogen, norr om Mjösjön innan man når slutet och vändplanen. 

Bild 11.
Röd bana - SvenErics snabbspår - 15 km t.o.r.
Blå bana – Ulf Hahlins naturspår – 5 km
Turkos bana – Lenas Granspår – 3 km
Lila bana – Engströms snårspår – sammanbindande
Grön bana - skoterleden utmed kraftledningsgatan - även möjlig för skidor
Notera kartans rutmarkering - 1 x 1 km

 

Gunnar Engström, 2010-02-07 

 

Tipsa gärna redaktionen om andra skidspår i byns närhet!

Besökare