Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Svartbygge uppdagat i Bäcksskogen

Skog och fritid

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Svartbygge uppdagat i Bäcksskogen

Vasaloppsspårets spårchef Tord Fröling rapporterar följande:

"Vid en ren rutinkontroll med snöskoter upptäcktes nyligen ett svartbygge som uppförts i Bäckenskogen:-)

Uppe vid tjärnen nära E4 har ett bäverpar uppfört sin nya "villa" i utloppet från tjärnen - Helt utan bygglov!!! Därmed har området runt avloppet översvämmats och skogen står nu ännu mer än förr i ett vatten som dränker skogen omkring.

Vad ämnar byarådet göra åt saken månntro? Finns något att göra eller ska naturen få ha sin gång :-) De flitiga bävrarna kanske kan användas i Bygdegården för att rensa ut gammal bråte under golven ed. inför
renoveringen :-)

Spårkalle Tord"

Bäverhydda

"Svartbygget" vid tjärnen nära E4.

Redaktionen noterar att Bävern verkar trivas i närområdet. Otaliga är de bäverhyddor och bäverdammar som uppförts i trakterna mellan Solpsjön och Hörnefors.

Då bäverkonstruktionerna ofta är ganska vidlyftiga uppstår ibland intressekonflikter mellan markägare, vägnätsansvariga och bävrar. "E4-bävern" bör dock kunna känna sig lugn och trygg ännu ett tag. Rivning av bäverdammar är, utan särskilt tillstånd från Länstyrelsen, förbjuden under perioden: 1 september - 30 april.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se