Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Surströmming i Bäcken 2012

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Surströmming i Bäcken 2012

Bäcken i byn är ibland stor, men saknar strömming, än mindre sur sådan. Surströmming fanns det däremot i byn Bäcken och dess bygdegård, den 24 augusti 2012. Vi ska visa några bilder.

Bild 1. Leif och Siv dukar fram stora fat med surströmmning. Strömming fanns i närmast obegränsad mängd.

Arrangörer var Siv och Leif Sjöström/Borch, och Lena och Gunnar Lindholm/Engström. Årets evenemang var svårplanerad, i konkurrens med ”Hörneforsdagen”, med ”stugsista”, och olika årsmöten och arbetsuppgifter, etc. Det blev en lite mindre fest, men därmed också en mycket annorlunda tillställning. Dukningen kunde göras mer omfattande, och i kandelabrar brann ljus.

Bild 2. Dukat bord med kandelabrar och allsköns glas för olika drycker.

Gäster välkomnades med Champagne (motsv), och efter lite mingel så startade tipsrundan. Denna hade temat ” Skrot i Bäcken”. Vi ska exemplifiera några av de 16 frågorna. ”Rätt” svar hittas i slutet av artikeln. 

Bild 3. Tipsrundan inleddes med följande fråga: hur benämns dessa glasögon? 1) Irrglasögon, 2) Röntgenglasögon, 3) Spionglasögon, eller 4) Färg-TV-glasögon.

Tipsrundans fråga 1 får här en följdfråga i bilder 4, 5 och 6. Vem döljer sig bakom de mystiska glasögonen. Skicka in ditt svar till Redaktionen. Däremot kommer rätt svar ej delges, pga sekretess. Ej heller kan något pris delas ut, då rätt svar är skyddat av sekretess.

Bild 4. Vem ses här?

Bild 5. Och här?

Bild 6. Och, vem ses nu där?

Alla saker till tipsrundan var hämtade ur byns gömmor, från dess gamla och nyare historia.

Bild 7. Frågorna var många och svåra. Rolf Rehnmark håller just på att klura ut kalibern på en artillerigranat, från första världskriget. Granaten är desarmerad.

Frågesporten hade både manligt och kvinnligt skrot, om man nu vågar antyda en sådan uppdelning. Bild 8 och 9 hör köksregionerna till, medan bild 10 och 11 är mer åt det maskinella.

Bild 8. Vad kallas korken på denna historiska sockerdricksflaska (gammal etikett från Wårby bryggeri)?1) Porslinskork, 2) Patentkork eller 3) Kronkapsyl.

Till kategorin ”skrot” räknades även en lärobok i geografi/samhällskunskap från 1940-talet. Boken motsvarar ”mellanstadiet” idag, och frågorna är Beckens motsvarighet till den nu aktuella TV-underhållningen ”Smartare än en femteklassare”. Frågor ur denna bok exemplifieras:

Hur stor andel av Sveriges befolkning bodde på landsbygden år 1948? 1) 36%, 2) 56% eller 3) 76%.

Hur många bilar fanns i Sverige, år 1926? 1) 173.000, 2) 95.000 eller 3) 3.000.

Vilket sädesslag dominerade odlingen år 1949 (Sverige i genomsnitt)? 1) Korn, 2) Vete, 3) Råg eller 4) Havre.

 

Bild 9. Vad fanns i detta föremål? 1) Kaffe, 2) Vin, 3) Svavelsyra eller 4) Fotogen.

Bild 10. Svårt svar utan att hålla föremålet i handen. Ytterdiametern är drygt 12.5 mm.

Bild 11. En mycket svår fråga då det rätta svaret är delvis fel. Däremot fick föremålet duga då det är ganska typiskt ändå för det felaktiga svaret.

Bild 12. Tyra Norlin/Rehnmark vann tipsrunda, och ses här överlycklig över sin bedrift bland de svåra frågorna och i svår konkurrens.


Alla fick pris, bland annat en fantastisk LED-handlampa med olika funktioner. På lampan stod det ”BROMSCENTER” – hur nu det kom sig?
Strömming fanns i stor mängd, och festen pågick långt in på kvällen. Gemytligt samkväm blandat med mycket berättade av historier från byn. En uppsättning Liljeholmens Kronljus brann ned till grunden, vilket ger en uppfattning om tidsrymden.

Gunnar Engström, 2012-11-05


Rätt svar: Bild 3: Färg-TV-glasögon från Hobbex 1960-tal. Bild 4, 5, och 6: Sekretess. Bild 7: 7.62 cm. Bild 8: Patentkork. Andel på landsbygden 1948 = 56%. Bilar i Sverige 1926 = 95.000. Dominerade sädesslag 1949 = Havre. Bild 9: En så kallad ”kaffe-kula” eller ”kaffe-pumpa”. Bild 10: W ½ (Whitford). Bild 11: Fettkopp (eg oljekopp till spindel i gammal svarv).

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se